KRUS

Adresy  |  ekrus.gov.pl

Oddanie do użytku wyremontowanej PT KRUS w Legnicy


15 stycznia w Legnicy odbyła się uroczystość oddania do użytku wyremontowanej siedziby placówki terenowej KRUS. W uroczystości uczestniczył Prezes Kasy Adam Wojciech Sekściński.


„Podstawową ideą Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest skuteczna, efektywna i profesjonalna realizacja zadań KRUS w sprawach ubezpieczeń i świadczeń. Dlatego każda nowa czy zmodernizowana placówka Kasy pozwala wcielać tę ideę w życie i przyczynia się do poprawy jakości obsługi interesantów, przyspieszenia realizacji zadań oraz lepszego kontaktu i komfortu gospodarujących na roli (…). Nowo wyremontowany budynek jest obiektem nowoczesnym i funkcjonalnym, z pomieszczeniami spełniającymi wszystkie kryteria bezpieczeństwa i przyjaznymi osobom niepełnosprawnym. Jest także sprawnie funkcjonującym urzędem, który zapewni ubezpieczonym i świadczeniobiorcom z powiatu legnickiego obsługę na wysokim poziomie, a pracownikom bardzo dobre warunki pracy” - podkreślił w swoim wystąpieniu Prezes KRUS.

 


Prezes KRUS Adam Wojciech Sekściński podczas ceremonii otwarcia placówki.

 


Przywitanie z Ordynariuszem Diecezji Legnickiej - Jego Ekscelencją ks. Biskupem prof. Zbigniewem Kiernikowskim,
który dokonał poświęcenia budynku po modernizacji.

 


Prezes KRUS Adam Wojciech Sekściński podczas uroczystości 25-lecia Placówki Terenowej w Legnicy wręcza
Pani Magdalenie Tomczak, pracownicy PT KRUS w Polkowicach zakładowy medal za posiadane
umiejętności, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

 

O placówce KRUS w Legnicy 

Oddział Regionalny KRUS w Legnicy powstał 1 czerwca 1992 roku na podstawie zarządzenia nr 52 Prezesa KRUS z dnia 25 maja 1992. Terytorialnym zasięgiem obejmował byłe województwo legnickie. Zarządzeniem nr 64 z 6 września 2007 r. Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dotychczasowy Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Legnicy, został przekształcony w Placówkę Terenową o rozszerzonym zakresie działania i obecnie wchodzi w skład Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego we Wrocławiu. W latach 2007-2014 prowadzone były prace konserwacyjne i naprawcze wynikające z bieżącej eksploatacji budynku Kasy. W celu poprawy komfortu obsługi interesantów i warunków pracy w 2014 roku podjęto decyzję o przeprowadzeniu gruntownej modernizacji obiektu. W ramach przeprowadzonych w latach 2015-2017 prac remontowych wykonano m.in.: modernizację kotłowni, remont pomieszczeń socjalnych i sanitarnych, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymianę stropów, podłóg, wykładzin, instalacji elektrycznej i alarmowej oraz sieci WAN, wykonano montaż systemu kontroli dostępu, przeniesiono serwerownię, odbudowano klatki schodowe, pomalowano wszystkie pomieszczenia oraz wprowadzono udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Obecnie zasięg działania placówki obejmuje teren 18 gmin, ubezpieczeniu społecznemu w placówce podlega 5079 rolników, obsługiwanych jest 11329 świadczeniobiorców.


Data dodania
16.01.2018