KRUS

Adresy  |  ekrus.gov.pl

Posiedzenie Międzynarodowej Sekcji ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie w Warszawie


W dniu 30 stycznia 2018 r. w Warszawie odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Międzynarodowej Sekcji ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie, której przewodniczącym jest Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Pan Adam Wojciech Sekściński.


Sekcja Rolnictwa ISSA obradowała w temacie implementacji Strategii Wizji Zero odnoszącej się do zapewnienia bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy oraz zapobiegania wszelkim wypadkom, urazom i chorobom zawodowym w sektorze rolniczym, a także organizacji 39. Międzynarodowego Kolokwium Sekcji w 2019 roku.

W posiedzeniu udział wzięli także zaproszeni goście tj. przedstawiciele europejskiego projektu COST SACURIMA, którzy zaprezentowali ideę projektu oraz podejmowane działania w tym zakresie.

Więcej o ISSA: https://www.issa.int/en/web/prevention-agriculture/about

 


Data dodania
01.02.2018