KRUS

Adresy  |  ekrus.gov.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła wysyłanie do wszystkich emerytów i rencistów deklaracji podatkowych PIT za 2017 rok


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami*, w terminie do końca lutego 2018 r. zobowiązana jest przekazać deklaracje podatkowe PIT emerytom i rencistom.


Dotyczy to wszystkich osób, które w 2017 roku chociaż raz pobrały jakiekolwiek świadczenie emerytalno-rentowe z Kasy (np. emeryturę rolniczą, w tym częściową lub okresową emeryturę rolniczą, rentę rolniczą  z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną) oraz osób, które w 2017 roku pobrały tzw. niezrealizowane świadczenie po osobie zmarłej tj. emeryturę lub rentę przysługującą zmarłemu do dnia jego śmierci (nie dotyczy zasiłków pogrzebowych). 

Wśród rozsyłanych dokumentów znajdują się następujące formularze PIT:

  •  PIT-40A - roczne obliczenie podatku emeryta/rencisty,
  •  PIT-11A - informacja o dochodach uzyskanych przez emeryta/rencistę,
  •  PIT-11 - informacja o dochodach dla osób, które otrzymały świadczenie należne po osobie zmarłej,
  •  PIT-8C - informacja o przychodach z tytułu alimentów potrąconych ze świadczenia wypłacanego przez KRUS. 

Szczegółowe informacje o tym, którzy emeryci i renciści zostali przez Kasę rozliczeni, oraz którzy (na podstawie otrzymanego formularza PIT) zobowiązani są złożyć dodatkowe zeznanie podatkowe PIT-36 lub PIT-37 we właściwym urzędzie skarbowym (bądź drogą elektroniczną) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r., podano w komunikacie Kasy - Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2017 rok z dnia 9 stycznia 2018 r.

* art. 34 ust. 7 i 8 oraz art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200)


Data dodania
06.02.2018