KRUS

Adresy  |  ekrus.gov.pl

Oddanie do użytku PT KRUS w Suchej Beskidzkiej


W dniu 6 lutego br. w Suchej Beskidzkiej odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Placówki Terenowej KRUS. W uroczystości uczestniczył Prezes KRUS Adam Wojciech Sekściński.


„Misją Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest świadczenie usług związanych z ubezpieczeniami społecznymi rolników oraz zaspokajanie oczekiwań społeczeństwa w tym zakresie. Zaś podstawową ideą jest skuteczna, efektywna i profesjonalna realizacja ustawowych zadań KRUS. Bardzo się cieszę, że każda nowa czy zmodernizowana placówka pozwala w pełni to realizować, gdyż przede wszystkim poprawia jakość obsługi interesantów i skraca czas wykonywania zadań…” – podkreślił w swoim wystąpieniu Prezes Sekściński.

„Życzę Państwu serdecznie, by praca w nowocześnie wyposażonej siedzibie KRUS owocowała satysfakcją. Na ręce kierownictwa składam podziękowania wszystkim podmiotom zaangażowanym w sprawne przystosowanie budynku do jego nowych funkcji. Gratuluję wspólnego sukcesu i życzę Państwu wszelkiej pomyślności ” – dodał Prezes KRUS.Uroczyste przecięcie wstęgi z udziałem Prezesa Adama Wojciecha Sekścińskiego podczas ceremonii otwarcia placówkiGratulacje dla władz powiatowych i personelu placówki KRUS w Suchej BeskidzkiejPoświęcenie obiektu

O PT KRUS w Suchej Beskidzkiej
PT Sucha Beskidzka jako samodzielna placówka KRUS powstała we wrześniu 1995 r. w wyniku podziału placówki w Wadowicach. Po reorganizacji struktury Kasy, PT Sucha Beskidzka od 1 stycznia 2008 r. została przejęta przez Oddział Regionalny KRUS w Krakowie. Placówka swoim działaniem obejmuje wszystkie gminy powiatu suskiego, tj. miasto i gminę Sucha Beskidzka, miasto i gminę Maków Podhalański, miasto i gminę Jordanów, gminy: Budzów, Zembrzyce, Stryszawę, Zawoję. W 2010 r. placówka przejęła od PT Nowy Targ obsługę gmin: Jordanów i Bystra Sidzina.

Placówka w Suchej Beskidzkiej obsługuje 6120 ubezpieczonych, w tym 3400 osób ubezpieczonych na wniosek. W placówce zatrudnionych jest 13 osób.

Od 1995 roku Placówka Terenowa w Suchej Beskidzkiej mieściła się w prywatnym budynku. Od 2008 r. podejmowano działania zmierzające do zakupu działki pod budowę siedziby. W latach 2013-2017 placówka działała w wynajmowanym od prywatnego przedsiębiorcy budynku, który nie spełniał standardów obsługi ubezpieczonych i codziennej pracy personelu KRUS. W zaadaptowanym na potrzeby biurowe trzypokojowym pomieszczeniu pracowało 11 osób.

W 2017 r. Kasa zawarła porozumienie z samorządem powiatowym, który podjął decyzję o wynajęciu na 10 lat obiektu byłej siedziby starostwa. Dzięki przychylności samorządu i nowej lokalizacji rolnicy z powiatu suskiego w jednym budynku będą mogli uzyskać niezbędną pomoc w instytucjach powołanych do wspierania rolników tj. KRUS, ARiMR oraz ODR.


Data dodania
07.02.2018