KRUS

Adresy  |  ekrus.gov.pl

Wysokość kwoty granicznej należnego podatku dochodowego za 2019 r.


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lipca 2019 r. (M.P z 2019 r. poz. 697) roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego za 2019 r. od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wynosi 3 454 zł.Data dodania
22.07.2019