KRUS

Adresy  |  ekrus.gov.pl

Pomoc dla rolników – zwolnienie ze składek KRUS w związku z epidemią koronawirusa


Zapis do projektu ustawy polega na zwolnieniu z opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za II kwartał 2020 r. (3 miesiące) osób objętych ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2020 r. poz. 174). Osobom tym składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za ten okres sfinansuje budżet państwa za pośrednictwem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.


Więcej informacji na stronie Ministerstw Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Data dodania
25.03.2020