KRUS

Adresy  |  ekrus.gov.pl

Zapraszamy do lektury kolejnego wydania Kwartalnika Kasy!


Informujemy, że ukazał się 71. numer naszego czasopisma naukowego „Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia”.


W najnowszym wydaniu przeczytają Państwo m.in. o funkcjonowaniu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) i Funduszu Emerytalno-Rentowego (FER) pod kątem źródeł finansowania obu funduszy i możliwości realizacji funkcji zabezpieczenia społecznego, a także o zmianie struktury wydatków ww. funduszy w latach 2002–2018.

Przybliżamy również podobieństwa oraz różnice w sferze ekonomii, prawa i finansów ubezpieczenia społecznego rolników w Austrii, Niemczech i Polsce.

Poza tym zapoznają się Państwo z oceną zasadności wsparcia budżetowego ubezpieczeń społecznych z transferów publicznych. Pełna elektroniczna wersja jest dostępna na naszej stronie.

Życzymy interesującej lektury!
Redakcja Kwartalnika

Ubezpieczenia w Rolnictwie - Materiały i Studia

 


Data dodania
12.10.2020