KRUS

Adresy  |  ekrus.gov.pl

Komunikat w sprawie funkcjonowania CRR


Czasowe wstrzymanie wyjazdów do Centrów Rehabilitacji Rolników na turnusy rehabilitacyjne


Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wstrzymuje czasowo wyjazdy do Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS na turnusy rehabilitacyjne. Skierowania do Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS będzie można zrealizować w późniejszym terminie.


Data dodania
24.10.2020