KRUS

Adresy  |  ekrus.gov.pl

Opens internal link in current windowOgłoszenia o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego KRUS

Opens internal link in current windowPlany zamówień publicznych na rok 2017

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych w jednostkach organizacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłaszane są narastająco na stronie głównej KRUS,  w docelowym dziale tematycznym: Opens external link in new windowhttp://www.krus.gov.pl/?id=34