KRUS

Adresy  |  ekrus.gov.pl

Initiates file downloadUlotka - wypadek przy pracy z udziałem pomocnika rolnika

Initiates file downloadUlotka - informacja o obejmowaniu ubezpieczeniami pomocnika rolnika oraz schemat procedury zgłaszania

Initiates file downloadNowe regulacje prawne dotyczące zasad opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne

Prawo do emerytury lub renty rolniczej z uwzględnieniem zagranicznych okresów ubezpieczenia społecznego

Initiates file downloadEmerytura rolnicza

Initiates file downloadUlotka informacyjna dotycząca zasiłku chorobowego

Initiates file downloadUlotka dla osób, którym upływa prawo do renty strukturalnej, o możliwości wnioskowania o okresową emeryturę rolniczą

Initiates file downloadUlotka o zasiłku macierzyńskim według nowych zasad od 01.01.2016 r.

Zapoczątkowuje pobieranie plikuInformacja dla osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem w wieku do 5 lat

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPrawo do emerytury rolniczej według nowych zasad

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPrawo do świadczeń opieki zdrowotnej

Zapoczątkowuje pobieranie plikueWUŚ w rejestracji

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPrawo do świadczeń pieniężnych z uwzględnieniem zagranicznych okresów ubezpieczenia społecznego

Rozpoczyna pobieranie plikuInformacja o zasadach ubezpieczenia społecznego rolników w 2010 r.

Rozpoczyna pobieranie plikuInformacja o ustawie z 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

Rozpoczyna pobieranie plikuInformacja o ustawie z 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

Rozpoczyna pobieranie plikuInformacja o stosowaniu prawa unijnego w zakresie zabezpieczenia społecznego po wejściu Polski do Unii Europejskiej

Rozpoczyna pobieranie plikuInformacja o ustawie z 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

Rozpoczyna pobieranie plikuZałącznik nr 6 do informacji o ustawie z 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

Rozpoczyna pobieranie plikuZałącznik nr 20 do informacji o ustawie z 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

Rozpoczyna pobieranie plikuInformacja o zasadach ubezpieczenia społecznego rolników w 2003 r.

Rozpoczyna pobieranie plikuInformacja dla sołtysów o zasadach ubezpieczenia społecznego rolników w 1999 r.

Rozpoczyna pobieranie plikuInformacja o zasadach ubezpieczenia społecznego rolników w 1999 r.

Rozpoczyna pobieranie plikuInformacja o zasadach ubezpieczenia społecznego rolników w 1997 r.

Rozpoczyna pobieranie plikuInformacja o ustawie z 12 września 1996 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników