KRUS

Adresy  |  ekrus.gov.pl

Zastępca Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Krzysztof Maciej Retyk

00-608 Warszawa, al. Niepodległości 190
tel. 22 592 64 04; fax 22 592 66 66
e-mail: sekretariat.zastepcy.prezesa2@krus.gov.pl   

Działając na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 2016 poz. 277  t.j. z późn. zm.) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel z dniem 17 października 2016 r. powołał Pana Krzysztofa Macieja Retyka  na stanowisko Zastępcy Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.