KRUS

Adresy  |  ekrus.gov.pl

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 
dr Aleksandra Hadzik
Sekretariat Prezesa - tel. (22) 592 64 58, fax (22) 592 66 50
e-mail: sekretariat.prezesa@krus.gov.pl 

Na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2019 r. poz. 299 z późn. zm.) Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki powołał z dniem 29 października 2018 r. Panią Aleksandrę Stanisławę Hadzik na stanowisko Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Jest doktorem nauk prawnych. Menedżer oraz urzędnik z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania ubezpieczeniami społecznymi. W Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeszła pełną ścieżkę kariery, od referenta do prezesa Kasy. Funkcję prezesa Kasy pełni od października 2018 r. Przewodniczy Międzynarodowej Sekcji ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie oraz jest redaktorem naczelnym kwartalnika „Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia”. Autorka publikacji z zakresu postępowania administracyjnego, ubezpieczeń społecznych rolników, bezpieczeństwa społecznego, turystyki i lecznictwa uzdrowiskowego. Posiada uprawnienia mediatora. Swoje doświadczenie i wiedzę merytoryczną przekazuje także studentom podczas zajęć na wyższej uczelni.