KRUS

Adresy  |  ekrus.gov.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  cyklicznie publikuje informacje statystyczne z zakresu świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego oraz świadczeń pozaubezpieczeniowych, wypłacanych osobom objętym ubezpieczeniem społecznym rolników oraz świadczeniobiorcom KRUS. Ze względu na ograniczony nakład tych publikacji, udostępniamy je także w wersji elektronicznej.


2020

Informacje o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego rolników w poszczególnych miesiącach 2020 r.

2019

Informacje o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego rolników w poszczególnych miesiącach 2019 r.

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW DANE OSTATECZNE 2019

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA - IV kwartał 2019 r.

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA - IV kwartał 2019 r. (wersja edytowalna)

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA - III kwartał 2019 r.

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA - III kwartał 2019 r. (wersja edytowalna)

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA - II kwartał 2019 r. 

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA - II kwartał 2019 r. (wersja edytowalna)

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA - I kwartał 2019 r. 

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA - I kwartał 2019 r. (wersja edytowalna)

2018

Informacje o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego rolników w poszczególnych miesiącach 2018 r.

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA - IV kwartał 2018 r. 

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA - IV kwartał 2018 r. (wersja edytowalna)

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA - III kwartał 2018 r. 

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA - III kwartał 2018 r. (wersja edytowalna)

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA - II kwartał 2018 r.

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA - II kwartał 2018 r. (wersja edytowalna)

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA - I kwartał 2018 r.

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA - I kwartał 2018 r. (wersja edytowalna)

2017

Informacje o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego rolników w poszczególnych miesiącach 2017 r.

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA - IV kwartał 2017 r.

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA - IV kwartał 2017 r. (wersja edytowalna)

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA - III kwartał 2017 r.

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA - III kwartał 2017 r. (wersja edytowalna)

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA - II kwartał 2017 r. 

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA - II kwartał 2017 r. (wersja edytowalna)

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA - I kwartał 2017 r.

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA - I kwartał 2017 r. (wersja edytowalna)

2016

Opens internal link in current windowInformacje o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego rolników w poszczególnych miesiącach 2016 r.

Initiates file downloadKWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA - IV kwartał 2016 r.

Initiates file downloadKWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA - IV kwartał 2016 r. (wersja edytowalna) 

Initiates file downloadKWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA - III kwartał 2016 r.

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA - III kwartał 2016 r. (wersja edytowalna)

Initiates file downloadKWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA - II kwartał 2016 r.

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA - II kwartał 2016 r. (wersja edytowalna)

Initiates file downloadKWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA - I kwartał 2016 r.

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA - I kwartał 2016 r. (wersja edytowalna)

2015

Opens internal link in current windowInformacje o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego rolników w poszczególnych miesiącach 2015 r.

Initiates file downloadKWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA - IV kwartał 2015 r.

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA - IV kwartał 2015 r. (wersja edytowalna)

Initiates file downloadKWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA - III kwartał 2015 r.

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA - III kwartał 2015 r. (wersja edytowalna)

Initiates file downloadKWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA - III kwartał 2015 r. wybrane tablice

Initiates file downloadKWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA - II kwartał 2015 r.

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA - II kwartał 2015 r. (wersja edytowalna)

Initiates file downloadKWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA - I kwartał 2015 r.

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA - I kwartał 2015 r. (wersja edytowalna)

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA - dane wstępne za I kwartał 2015 r. (wersja edytowalna)


Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym oknieKwartalna Informacja Statystyczna - wyd. archiwalne

Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym oknieInformacje o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego rolników - wyd. archiwalne