Aktualności

Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś – nowy projekt prewencyjny KRUS

9 marca 2023 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podczas konferencji prasowej z udziałem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka oraz Zastępcy Prezesa KRUS Marka Surmacza zainaugurowała projekt Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś.

I spotkanie robocze ekspertów sieci ENASP

W dniach 2-3 marca w siedzibie francuskiej instytucji zabezpieczenia społecznego Mutualité Sociale Agricole (MSA) w Paryżu odbyło się pierwsze w 2023 roku spotkanie robocze ekspertów Europejskiej Sieci Rolniczych Systemów Zabezpieczenia Społecznego (ENASP).

Ubezpieczenie NNW dzieci rolników

Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarł z AGRO Ubezpieczeniami umowę grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników.