KRUS

Adresy  |  ekrus.gov.pl

Zestawienie podstawowych wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników

Świadczenia z  ubezpieczenia emerytalno-rentowego

na dzień
01.12.2017 r.

emerytura i renta  podstawowa 

886 zł 44 gr

dodatek pielęgnacyjny  

209 zł 59 gr

dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego   

314 zł 39 gr

dodatek kombatancki   

209 zł 59 gr

dodatek z tytułu tajnego nauczania    

209 zł 59 gr

dodatek kompensacyjny   

  31 zł 44 gr

dodatek dla sieroty zupełnej  

393 zł 93 gr

świadczenie pieniężne (dawn. dodatek) dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej, nie więcej niż   

209 zł 59 gr

świadczenie pieniężne za pracę przymusową, nie więcej niż    

209 zł 59 gr

ryczałt energetyczny    

166 zł 05 gr

zasiłek pogrzebowy

4.000 zł 00 gr

zasiłek macierzyński1.000 zł 00 gr

wysokość miesięcznego przychodu powodująca zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty świadczenia emerytalno-rentowego: 

70%

2.979 zł 00 gr

130%

 5.532 zł 30 gr

kwota maksymalnego zmniejszenia części uzupełniającej emerytury i renty (części wynoszącej 95% emerytury podstawowej) w przypadku osiągania przychodu powyżej 70% do 130%

 565 zł 53 gr

kwota maksymalnego zmniejszenia renty rodzinnej (części stanowiącej 85% emerytury podstawowej), do której uprawniona jest jedna osoba, w przypadku osiągania przychodu powyżej 70% do 130%

 480 zł 73 gr

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego
i macierzyńskiego

zasiłek chorobowy za 1 dzień

     10 zł 00 gr 

jednorazowe odszkodowanie za 1% długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

700 zł 00 gr
(od 01.07.2014)

ostatnia aktualizacja: 1 września 2017 r. Wprowadził: Dorota Grabowska