KRUS

Adresy  |  ekrus.gov.pl

OR Białystok

BIP 0100-OP.110.2.2020 - Starszy referent ubezpieczeń w Wydziale Ubezpieczeń

Informację o naborze wytworzył 15.01.2020 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja informacji: 15.01.2020 r., Maciej Świątek

BIP 0100-OP.110.1.2020 - Inspektor w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym w Oddziale Regionalnym KRUS w Białymstoku (umowa na zastępstwo)

Informację o naborze wytworzył 14.01.2020 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada p.o. dyr. Oddziału, mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja informacji: 14.01.2019 r., Dorota Grabowska

BIP 0100-OP.110.61.2019 - Inspektor w Wydziale Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Inwalidzkiego w Oddziale Regionalnym KRUS w Białymstoku

Informację o naborze wytworzył 14.01.2020 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada p.o. dyr. Oddziału, mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja informacji: 14.01.2019 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 13.12.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada p.o. dyr. Oddziału, mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja informacji: 13.12.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 08.01.2020 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja listy kandydatów: 08.01.2020 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 13.12.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada p.o. dyr. Oddziału, mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja informacji: 13.12.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 07.01.2020 r. OR w Białymstoku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja ogłoszenia: 07.01.2020 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 14.01.2020 r. OR w Białymstoku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja ogłoszenia: 14.01.2020 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 13.12.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada p.o. dyr. Oddziału, mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja informacji: 13.12.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 08.01.2020 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja listy kandydatów: 08.01.2020 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 25.11.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada p.o. dyr. Oddziału, mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja informacji: 25.11.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 16.12.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: p.o. dyr. OR, mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja listy kandydatów: 16.12.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 02.01.2020 r. OR w Białymstoku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja ogłoszenia: 02.01.2020 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 18.11.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada p.o. dyr. Oddziału, mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja informacji: 18.11.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 09.12.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: p.o. dyr. OR, mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja listy kandydatów: 09.12.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 18.12.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść ogłoszenia odpowiada: p.o. dyr. OR, mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja ogłoszenia: 18.12.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 14.11.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada p.o. dyr. Oddziału, mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja informacji: 14.11.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 06.12.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: p.o. dyr. OR, mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja listy kandydatów: 06.12.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 17.12.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść ogłoszenia odpowiada: p.o. dyr. OR, mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja ogłoszenia: 17.12.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 14.11.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada p.o. dyr. Oddziału, mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja informacji: 14.11.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 03.12.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: p.o. dyr. OR, mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja listy kandydatów: 04.12.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 17.12.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść ogłoszenia odpowiada: p.o. dyr. OR, mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja ogłoszenia: 17.12.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 30.10.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada p.o. dyr. Oddziału, mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja informacji: 30.10.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 15.11.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Grażyna Niesterowicz
Publikacja listy kandydatów: 15.11.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 25.11.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść ogłoszenia odpowiada: p.o. dyr. OR, mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja ogłoszenia: 25.11.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 21.10.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada p.o. dyr. Oddziału, mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja informacji: 21.10.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 08.11.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: p.o. dyr. OR, mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja listy kandydatów: 08.11.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 06.12.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść ogłoszenia odpowiada: p.o. dyr. OR, mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja ogłoszenia: 06.12.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 15.10.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada p.o. dyr. Oddziału, mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja informacji: 15.10.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 04.11.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: p.o. dyr. OR, mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja listy kandydatów: 04.11.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 13.11.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść ogłoszenia odpowiada: p.o. dyr. OR, mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja ogłoszenia: 13.11.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 15.10.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada p.o. dyr. Oddziału, mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja informacji: 15.10.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 04.11.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: p.o. dyr. OR, mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja listy kandydatów: 04.11.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 26.11.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść ogłoszenia odpowiada: p.o. dyr. OR, mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja ogłoszenia: 26.11.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 14.10.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada p.o. dyr. Oddziału, mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja informacji: 14.10.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 29.10.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Grażyna Nesterowicz
Publikacja listy kandydatów: 29.10.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 18.11.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść ogłoszenia odpowiada: p.o. dyr. OR, mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja ogłoszenia: 18.11.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 14.10.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada p.o. dyr. Oddziału, mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja informacji: 14.10.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 30.10.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: p.o. dyr. OR, mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja listy kandydatów: 30.10.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 18.11.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść ogłoszenia odpowiada: p.o. dyr. OR, mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja ogłoszenia: 18.11.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 17.09.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada p.o. dyr. Oddziału, mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja informacji: 17.09.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 10.10.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: p.o. dyr. OR, mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja listy kandydatów: 10.10.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 18.11.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść ogłoszenia odpowiada: p.o. dyr. OR, mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja ogłoszenia: 18.11.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 17.09.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada p.o. dyr. Oddziału, mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja informacji: 17.09.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 08.10.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: p.o. dyr. OR, mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja listy kandydatów: 08.10.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 05.11.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść ogłoszenia odpowiada: p.o. dyr. OR, mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja ogłoszenia: 05.11.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 12.09.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada p.o. dyr. Oddziału, mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja informacji: 12.09.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 30.09.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: p.o. dyr. OR, mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja listy kandydatów: 30.09.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 11.10.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść ogłoszenia odpowiada: p.o. dyr. OR, mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja ogłoszenia: 11.10.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 26.08.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada p.o. dyr. Oddziału, mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja informacji: 26.08.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 12.09.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja listy kandydatów: 12.09.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 24.09.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja ogłoszenia: 24.09.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 31.07.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada: p.o. dyr. Oddziału, mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja informacji: 31.07.2019 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 13.09.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść ogłoszenia odpowiada: p.o. dyr. OR, mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja ogłoszenia: 13.09.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 12.07.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada:  p.o. dyr. Oddziału, mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja informacji: 12.07.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 07.08.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: p.o. dyr. OR, mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja listy kandydatów: 07.08.2019 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 26.08.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść ogłoszenia odpowiada: p.o. dyr. OR, mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja ogłoszenia: 26.08.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 21.06.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada p.o. dyr. Oddziału, mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja informacji: 21.06.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 12.07.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: p.o. dyr. OR, mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja listy kandydatów: 12.07.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 23.08.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść ogłoszenia odpowiada: p.o. dyr. OR, mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja ogłoszenia: 23.08.2019 r., Maciej Świątek