KRUS

Adresy  |  ekrus.gov.pl

Centrala

BIP 0000-BZZ.110.1.42.2019 - Główny specjalista w Biurze Audytu Wewnętrznego

Ogłoszenie o naborze utworzyło 23.12.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja ogłoszenia: 23.12.2019 r. Maciej Świątek

BIP 0000-BZZ.110.1.41.2019 - Młodszy specjalista w Biurze Audytu Wewnętrznego

Ogłoszenie o naborze utworzyło 18.12.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja ogłoszenia: 18.12.2019 r. Maciej Świątek

Ogłoszenie o naborze utworzyło 13.12.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja ogłoszenia: 13.12.2019 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 02.01.2020 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja listy kandydatów: 02.01.2020 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzyło 16.01.2020 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja wyniku naboru: 16.01.2020 r., Maciej Świątek

Ogłoszenie o naborze utworzyło 12.12.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja ogłoszenia: 12.12.2019 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 02.01.2020 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja listy kandydatów: 02.01.2020 r., Maciej Świątek

Ogłoszenie o naborze utworzyło 27.11.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja ogłoszenia: 27.11.2019 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 13.01.2020 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja listy kandydatów: 13.01.2020 r., Maciej Świątek

BIP 0000-BZZ.110.1.37.2019 - Starszy specjalista w Biurze Świadczeń

Ogłoszenie o naborze utworzyło 27.11.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja ogłoszenia: 27.11.2019 r. Maciej Świątek

Ogłoszenie o naborze utworzyło 25.11.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja ogłoszenia: 25.11.2019 r. Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzyło 30.12.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja wyniku naboru: 30.12.2019 r., Maciej Świątek

Ogłoszenie o naborze utworzyło 29.10.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja ogłoszenia: 29.10.2019 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 20.11.2019 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja listy kandydatów: 20.11.2019 r., Maciej Świątek

Ogłoszenie o naborze utworzyło 28.10.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja ogłoszenia: 28.10.2019 r. Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzyło 20.11.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja wyniku naboru: 20.11.2019 r., Maciej Świątek

Ogłoszenie o naborze utworzyło 24.10.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja ogłoszenia: 24.10.2019 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 14.11.2019 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja listy kandydatów: 14.11.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzyło 18.12.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja wyniku naboru: 18.12.2019 r., Maciej Świątek

Ogłoszenie o naborze utworzyło 18.10.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja ogłoszenia: 18.10.2019 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 15.11.2019 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja listy kandydatów: 15.11.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzyło 12.12.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja wyniku naboru: 12.12.2019 r., Maciej Świątek

Ogłoszenie o naborze utworzyło 18.10.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja ogłoszenia: 18.10.2019 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 18.11.2019 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja listy kandydatów: 18.11.2019 r., Maciej Świątek
Poprawioną listę kandydatów utworzyło: 10.12.2019 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść poprawionej listy odpowiada: Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja poprawionej listy kandydatów: 10.12.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzyło 20.12.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja wyniku naboru: 20.12.2019 r., Maciej Świątek

Ogłoszenie o naborze utworzyło 27.09.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja ogłoszenia: 27.09.2019 r. Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzyło 17.10.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja wyniku naboru: 17.10.2019 r., Dorota Grabowska

Ogłoszenie o naborze utworzyło 19.09.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja ogłoszenia: 19.09.2019 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 09.10.2019 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja listy kandydatów: 09.10.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzyło 05.12.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja wyniku naboru: 05.12.2019 r., Maciej Świątek

Ogłoszenie o naborze utworzyło 19.09.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja ogłoszenia: 19.09.2019 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 08.10.2019 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja listy kandydatów: 08.10.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzyło 04.11.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja wyniku naboru: 04.11.2019 r., Maciej Świątek

Ogłoszenie o naborze utworzyło 29.08.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada Wicedyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja ogłoszenia: 29.08.2019 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 19.09.2019 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja listy kandydatów: 19.09.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzyło 03.01.2020 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja wyniku naboru: 03.01.2020 r., Maciej Świątek

Ogłoszenie o naborze utworzyło 13.08.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada Wicedyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja ogłoszenia: 13.08.2019 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 13.09.2019 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja listy kandydatów: 13.09.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzyło 02.10.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja wyniku naboru: 02.10.2019 r., Maciej Świątek

Ogłoszenie o naborze utworzyło 24.07.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada Wicedyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja ogłoszenia: 24.07.2019 r. Dorota Grabowska
Listę kandydatów utworzyło: 13.08.2019 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: Wicedyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja listy kandydatów: 13.08.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzyło 05.09.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja wyniku naboru: 05.09.2019 r., Maciej Świątek

Ogłoszenie o naborze utworzyło 15.07.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada Wicedyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja ogłoszenia: 15.07.2019 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 30.07.2019 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: Wicedyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja listy kandydatów: 30.07.2019 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzyło 23.08.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada Wicedyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja wyniku naboru: 23.08.2019 r., Maciej Świątek

Ogłoszenie o naborze utworzyło 28.06.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada z-ca dyr. Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja ogłoszenia: 28.06.2019 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 15.07.2019 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: Wicedyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja listy kandydatów: 15.07.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzyło 04.11.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja wyniku naboru: 04.11.2019 r., Maciej Świątek

Ogłoszenie o naborze utworzyło 28.06.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada z-ca dyr. Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja ogłoszenia: 28.06.2019 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 11.09.2019 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja listy kandydatów: 11.09.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzyło 03.10.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja wyniku naboru: 03.10.2019 r., Maciej Świątek

Ogłoszenie o naborze utworzyło 27.06.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada z-ca dyr. Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja ogłoszenia: 27.06.2019 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 01.08.2019 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: Wicedyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja listy kandydatów: 01.08.2019 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzyło 18.09.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja wyniku naboru: 18.09.2019 r., Maciej Świątek

Ogłoszenie o naborze utworzyło 14.06.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, dr Błażej Mądrzycki
Publikacja ogłoszenia: 14.06.2019 r. Dorota Grabowska
Listę kandydatów utworzyło: 17.07.2019 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: Wicedyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja listy kandydatów: 17.07.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzyło 04.11.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja wyniku naboru: 04.11.2019 r., Maciej Świątek