KRUS

Adresy  |  ekrus.gov.pl

Centrala

BIP 0000-BZZ.110.1.26.2019 - Informatyk w Biurze Informatyki i Telekomunikacji

Ogłoszenie o naborze utworzyło 13.08.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada Wicedyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja ogłoszenia: 13.08.2019 r. Maciej Świątek

Ogłoszenie o naborze utworzyło 24.07.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada Wicedyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja ogłoszenia: 24.07.2019 r. Dorota Grabowska
Listę kandydatów utworzyło: 13.08.2019 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: Wicedyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja listy kandydatów: 13.08.2019 r., Maciej Świątek

Ogłoszenie o naborze utworzyło 22.07.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada Wicedyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja ogłoszenia: 22.07.2019 r. Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzyło 13.08.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada Wicedyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja wyniku naboru: 13.08.2019 r., Maciej Świątek

Ogłoszenie o naborze utworzyło 15.07.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada Wicedyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja ogłoszenia: 15.07.2019 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 30.07.2019 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: Wicedyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja listy kandydatów: 30.07.2019 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzyło 23.08.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada Wicedyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja wyniku naboru: 23.08.2019 r., Maciej Świątek

Ogłoszenie o naborze utworzyło 28.06.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada z-ca dyr. Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja ogłoszenia: 28.06.2019 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 15.07.2019 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: Wicedyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja listy kandydatów: 15.07.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0000-BZZ.110.1.21.2019 - Audytor wewnętrzny lub Główny specjalista w Biurze Audytu Wewnętrznego

Ogłoszenie o naborze utworzyło 28.06.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada z-ca dyr. Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja ogłoszenia: 28.06.2019 r. Maciej Świątek

Ogłoszenie o naborze utworzyło 27.06.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada z-ca dyr. Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja ogłoszenia: 27.06.2019 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 01.08.2019 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: Wicedyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja listy kandydatów: 01.08.2019 r., Dorota Grabowska

Ogłoszenie o naborze wytworzyło 14.06.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, dr Błażej Mądrzycki
Publikacja ogłoszenia: 14.06.2019 r. Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzyło 15.07.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada Wicedyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja wyniku naboru: 15.07.2019 r., Maciej Świątek

Ogłoszenie o naborze wytworzyło 14.06.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, dr Błażej Mądrzycki
Publikacja ogłoszenia: 14.06.2019 r. Dorota Grabowska
Listę kandydatów utworzyło: 17.07.2019 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: Wicedyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja listy kandydatów: 17.07.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzyło 30.07.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada Wicedyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja wyniku naboru: 30.07.2019 r., Dorota Grabowska

Ogłoszenie o naborze wytworzyło 14.06.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, dr Błażej Mądrzycki
Publikacja ogłoszenia: 14.06.2019 r. Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzyło 17.07.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada Wicedyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja wyniku naboru: 17.07.2019 r., Maciej Świątek

Ogłoszenie o naborze wytworzyło 14.06.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, dr Błażej Mądrzycki
Publikacja ogłoszenia: 14.06.2019 r. Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzyło 03.07.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Biura mgr Grażyna Szymańska
Publikacja wyniku naboru: 03.07.2019 r., Maciej Świątek

Ogłoszenie o naborze wytworzyło 14.06.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, dr Błażej Mądrzycki
Publikacja ogłoszenia: 14.06.2019 r. Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzyło: 03.07.2019 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: z-ca dyr. Biura mgr Grażyna Szymańska
Publikacja listy kandydatów: 03.07.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzyło 11.07.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada Wicedyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja wyniku naboru: 11.07.2019 r. Maciej Świątek

Ogłoszenie o naborze utworzyło 14.06.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, dr Błażej Mądrzycki
Publikacja ogłoszenia: 14.06.2019 r. Dorota Grabowska
Listę kandydatów utworzyło: 17.07.2019 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: Wicedyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja listy kandydatów: 17.07.2019 r., Maciej Świątek

Ogłoszenie o naborze utworzyło 14.06.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, dr Błażej Mądrzycki
Publikacja ogłoszenia: 14.06.2019 r. Dorota Grabowska
Listę kandydatów utworzyło: 05.07.2019 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: Wicedyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja listy kandydatów: 05.07.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzyło 13.08.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada Wicedyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja wyniku naboru: 13.08.2019 r., Maciej Świątek

Ogłoszenie o naborze utworzyło 18.04.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, dr Błażej Mądrzycki
Publikacja ogłoszenia: 18.04.2019 r. Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzyło 20.05.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura dr Błażej Mądrzycki
Publikacja wyniku naboru: 20.05.2019 r., Maciej Świątek

Ogłoszenie o naborze utworzyło 14.03.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, dr Błażej Mądrzycki
Publikacja ogłoszenia: 14.03.2019 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 12.04.2019 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura dr Błażej Mądrzycki
Publikacja listy kandydatów: 12.04.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzyło 04.06.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura dr Błażej Mądrzycki
Publikacja wyniku naboru: 04.06.2019 r., Maciej Świątek

Ogłoszenie o naborze utworzyło 14.03.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, dr Błażej Mądrzycki
Publikacja ogłoszenia: 14.03.2019 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 12.04.2019 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura dr Błażej Mądrzycki
Publikacja listy kandydatów: 12.04.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzyło 03.07.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Biura mgr Grażyna Szymańska
Publikacja wyniku naboru: 03.07.2019 r., Maciej Świątek