KRUS

Adresy  |  ekrus.gov.pl

OR Bydgoszcz

Informację o naborze wytworzył 17.12.2019 r. OR w Bydgoszczy
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Piotr Moskal
Publikacja informacji: 17.12.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 08.01.2020 r. OR w Bydgoszczy
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Piotr Moskal
Publikacja listy kandydatów: 08.01.2020 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 17.12.2019 r. OR w Bydgoszczy
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Piotr Moskal
Publikacja informacji: 17.12.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 08.01.2020 r. OR w Bydgoszczy
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Piotr Moskal
Publikacja listy kandydatów: 08.01.2020 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 17.12.2019 r. OR w Bydgoszczy
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Piotr Moskal
Publikacja informacji: 17.12.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 07.01.2020 r. OR w Bydgoszczy
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Piotr Moskal
Publikacja listy kandydatów: 07.01.2020 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 17.01.2020 r. OR w Bydgoszczy
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Czesław Wiszniewski
Publikacja ogłoszenia: 17.01.2020 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 13.11.2019 r. OR w Bydgoszczy
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Piotr Moskal
Publikacja informacji: 13.11.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 02.12.2019 r. OR w Bydgoszczy
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Czesław Wiszniewski
Publikacja listy kandydatów: 02.12.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 16.12.2019 r. OR w Bydgoszczy
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Piotr Moskal
Publikacja ogłoszenia: 16.12.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 13.11.2019 r. OR w Bydgoszczy
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Piotr Moskal
Publikacja informacji: 13.11.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 02.12.2019 r. OR w Bydgoszczy
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Czesław Wiszniewski
Publikacja listy kandydatów: 02.12.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 02.01.2020 r. OR w Bydgoszczy
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Piotr Moskal
Publikacja ogłoszenia: 02.01.2020 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 04.11.2019 r. OR w Bydgoszczy
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Czesław Wiszniewski
Publikacja informacji: 04.11.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 22.11.2019 r. OR w Bydgoszczy
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Piotr Moskal
Publikacja listy kandydatów: 22.11.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 12.12.2019 r. OR w Bydgoszczy
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Piotr Moskal
Publikacja ogłoszenia: 12.12.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 22.10.2019 r. OR w Bydgoszczy
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Piotr Moskal
Publikacja informacji: 22.10.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 08.11.2019 r. OR w Bydgoszczy
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Piotr Moskal
Publikacja listy kandydatów: 08.11.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 26.11.2019 r. OR w Bydgoszczy
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Czesław Wiszniewski
Publikacja ogłoszenia: 26.11.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 13.09.2019 r. OR w Bydgoszczy
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Piotr Moskal
Publikacja informacji: 13.09.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 02.10.2019 r. OR w Bydgoszczy
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Piotr Moskal
Publikacja listy kandydatów: 02.10.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 21.10.2019 r. OR w Bydgoszczy
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Piotr Moskal
Publikacja ogłoszenia: 21.10.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 13.09.2019 r. OR w Bydgoszczy
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Piotr Moskal
Publikacja informacji: 13.09.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 02.10.2019 r. OR w Bydgoszczy
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Piotr Moskal
Publikacja listy kandydatów: 02.10.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 15.10.2019 r. OR w Bydgoszczy
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Piotr Moskal
Publikacja ogłoszenia: 15.10.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 13.09.2019 r. OR w Bydgoszczy
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Piotr Moskal
Publikacja informacji: 13.09.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 02.10.2019 r. OR w Bydgoszczy
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Piotr Moskal
Publikacja listy kandydatów: 02.10.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 15.10.2019 r. OR w Bydgoszczy
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Piotr Moskal
Publikacja ogłoszenia: 15.10.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 13.09.2019 r. OR w Bydgoszczy
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Piotr Moskal
Publikacja informacji: 13.09.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 02.10.2019 r. OR w Bydgoszczy
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Piotr Moskal
Publikacja listy kandydatów: 02.10.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 15.10.2019 r. OR w Bydgoszczy
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Piotr Moskal
Publikacja ogłoszenia: 15.10.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 13.09.2019 r. OR w Bydgoszczy
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Piotr Moskal
Publikacja informacji: 13.09.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 02.10.2019 r. OR w Bydgoszczy
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Piotr Moskal
Publikacja listy kandydatów: 02.10.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 16.10.2019 r. OR w Bydgoszczy
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Piotr Moskal
Publikacja ogłoszenia: 16.10.2019 r., Maciej Świątek
Informację o naborze kolejnego kandydata wytworzył 13.11.2019 r. OR w Bydgoszczy
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Piotr Moskal
Publikacja ogłoszenia: 13.11.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 30.07.2019 r. OR w Bydgoszczy
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Piotr Moskal
Publikacja informacji: 30.07.2019 r., Adriana Minorowska
Listę kandydatów wytworzył: 21.08.2019 r. OR w Bydgoszczy
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Czesław Wiszniewski
Publikacja listy kandydatów: 21.08.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 02.09.2019 r. OR w Bydgoszczy
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Piotr Moskal
Publikacja ogłoszenia: 02.09.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 25.06.2019 r. OR w Bydgoszczy
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Piotr Moskal
Publikacja informacji: 25.06.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 15.07.2019 r. OR w Bydgoszczy
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Piotr Moskal
Publikacja listy kandydatów: 15.07.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 06.08.2019 r. OR w Bydgoszczy
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Piotr Moskal
Publikacja ogłoszenia: 06.08.2019 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 25.06.2019 r. OR w Bydgoszczy
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Piotr Moskal
Publikacja informacji: 25.06.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 15.07.2019 r. OR w Bydgoszczy
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Piotr Moskal
Publikacja listy kandydatów: 15.07.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 06.09.2019 r. OR w Bydgoszczy
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Piotr Moskal
Publikacja ogłoszenia: 10.09.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 25.06.2019 r. OR w Bydgoszczy
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Piotr Moskal
Publikacja informacji: 25.06.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 15.07.2019 r. OR w Bydgoszczy
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Piotr Moskal
Publikacja listy kandydatów: 15.07.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 07.08.2019 r. OR w Bydgoszczy
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Piotr Moskal
Publikacja ogłoszenia: 07.08.2019 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 12.06.2019 r. OR w Bydgoszczy
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Piotr Moskal
Publikacja informacji: 12.06.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 01.07.2019 r. OR w Bydgoszczy
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Piotr Moskal
Publikacja listy kandydatów: 01.07.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 18.07.2019 r. OR w Bydgoszczy
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Piotr Moskal
Publikacja ogłoszenia: 18.07.2019 r., Dorota Grabowska
Informację o naborze kolejnego kandydata wytworzył 16.10.2019 r. OR w Bydgoszczy
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Piotr Moskal
Publikacja ogłoszenia: 16.10.2019 r., Maciej Świątek