KRUS

Adresy  |  ekrus.gov.pl

OR Częstochowa

Informację o naborze wytworzył 19.07.2019 r. OR w Częstochowie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, inż. Janusz Kryk
Publikacja informacji: 19.07.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 07.08.2019 r. OR w Częstochowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. Oddziału, inż. Janusz Kryk
Publikacja listy kandydatów: 07.08.2019 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 11.07.2019 r. OR w Częstochowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Piotr Dobosz
Publikacja informacji: 11.07.2019 r., Wojciech Gajewski
Listę kandydatów wytworzył: 30.07.2019 r. OR w Częstochowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Krzysztof Sosnowski
Publikacja listy kandydatów: 30.07.2019 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 12.08.2019 r. OR w Częstochowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, inż. Janusz Kryk
Publikacja ogłoszenia: 12.08.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 18.06.2019 r. OR w Częstochowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Piotr Dobosz
Publikacja informacji: 18.06.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 10.07.2019 r. OR w Częstochowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Piotr Dobosz
Publikacja listy kandydatów: 10.07.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 18.07.2019 r. OR w Częstochowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Piotr Dobosz
Publikacja ogłoszenia: 19.07.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 18.06.2019 r. OR w Częstochowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Piotr Dobosz
Publikacja informacji: 18.06.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 09.07.2019 r. OR w Częstochowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Piotr Dobosz
Publikacja listy kandydatów: 09.07.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 07.08.2019 r. OR w Częstochowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. Oddziału, inż. Janusz Kryk
Publikacja ogłoszenia: 08.08.2019 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 18.06.2019 r. OR w Częstochowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Piotr Dobosz
Publikacja informacji: 18.06.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 08.07.2019 r. OR w Częstochowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, inż. Janusz Kryk
Publikacja listy kandydatów: 08.07.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 07.08.2019 r. OR w Częstochowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. Oddziału, inż. Janusz Kryk
Publikacja ogłoszenia: 08.08.2019 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 18.06.2019 r. OR w Częstochowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Piotr Dobosz
Publikacja informacji: 18.06.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 08.07.2019 r. OR w Częstochowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, inż. Janusz Kryk
Publikacja listy kandydatów: 08.07.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 07.08.2019 r. OR w Częstochowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. Oddziału, inż. Janusz Kryk
Publikacja ogłoszenia: 08.08.2019 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 23.05.2019 r. OR w Częstochowie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, inż. Janusz Kryk
Publikacja informacji: 23.05.2019 r., Wojciech Gajewski
Listę kandydatów wytworzył: 18.06.2019 r. OR w Częstochowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Piotr Dobosz
Publikacja listy kandydatów: 18.06.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 01.07.2019 r. OR w Częstochowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. Oddziału, inż. Janusz Kryk
Publikacja ogłoszenia: 01.07.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 23.01.2019 r. OR w Częstochowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Piotr Dobosz
Publikacja informacji: 23.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 15.02.2019 r. OR w Częstochowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, inż. Janusz Kryk
Publikacja listy kandydatów: 15.02.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 12.03.2019 r. OR w Częstochowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, inż. Janusz Kryk
Publikacja ogłoszenia: 12.03.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 10.01.2019 r. OR w Częstochowie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, inż. Janusz Kryk
Publikacja informacji: 10.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 01.02.2019 r. OR w Częstochowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, inż. Janusz Kryk
Publikacja listy kandydatów: 01.02.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 01.03.2019 r. OR w Częstochowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Piotr Dobosz
Publikacja ogłoszenia: 01.03.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0300-OP.110.2.2019 - Referent - Wydział Świadczeń w Placówce Terenowej KRUS w Katowicach
BIP 0300-OP.110.2.2019 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0300-OP.110.2.2019 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 10.01.2019 r. OR w Częstochowie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, inż. Janusz Kryk
Publikacja informacji: 10.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 01.02.2019 r. OR w Częstochowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, inż. Janusz Kryk
Publikacja listy kandydatów: 01.02.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 01.03.2019 r. OR w Częstochowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Piotr Dobosz
Publikacja ogłoszenia: 01.03.2019 r., Maciej Świątek