KRUS

Adresy  |  ekrus.gov.pl

OR Częstochowa

BIP 0300-OP.110.1.2020 - Starszy referent - Referat Ubezpieczeń w Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kłobucku

Informację o naborze wytworzył 16.01.2020 r. OR w Częstochowie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, inż. Janusz Kryk
Publikacja informacji: 16.01.2020 r., Maciej Świątek

BIP 0300-OP.110.1.2020 - Młodszy specjalista - Wydział Ogólny w Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie

Informację o naborze wytworzył 16.01.2020 r. OR w Częstochowie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, inż. Janusz Kryk
Publikacja informacji: 16.01.2020 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 23.10.2019 r. OR w Częstochowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Piotr Dobosz
Publikacja informacji: 23.10.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 13.11.2019 r. OR w Częstochowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, inż. Janusz Kryk
Publikacja listy kandydatów: 13.11.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 21.11.2019 r. OR w Częstochowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, inż. Janusz Kryk
Publikacja ogłoszenia: 12.12.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 23.10.2019 r. OR w Częstochowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Piotr Dobosz
Publikacja informacji: 23.10.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 20.11.2019 r. OR w Częstochowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Krzysztof Sosnowski
Publikacja listy kandydatów: 20.11.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 28.11.2019 r. OR w Częstochowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Piotr Dobosz
Publikacja ogłoszenia: 28.11.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 23.10.2019 r. OR w Częstochowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Piotr Dobosz
Publikacja informacji: 23.10.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 19.11.2019 r. OR w Częstochowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Piotr Dobosz
Publikacja listy kandydatów: 19.11.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 03.12.2019 r. OR w Częstochowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr inż. Krzysztof Sosnowski
Publikacja ogłoszenia: 12.12.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 23.10.2019 r. OR w Częstochowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Piotr Dobosz
Publikacja informacji: 23.10.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 20.11.2019 r. OR w Częstochowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Krzysztof Sosnowski
Publikacja listy kandydatów: 20.11.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 03.12.2019 r. OR w Częstochowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr inż. Krzysztof Sosnowski
Publikacja ogłoszenia: 12.12.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 18.10.2019 r. OR w Częstochowie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, inż. Janusz Kryk
Publikacja informacji: 18.10.2019 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 06.11.2019 r. OR w Częstochowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Piotr Dobosz
Publikacja listy kandydatów: 06.11.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 19.11.2019 r. OR w Częstochowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Piotr Dobosz
Publikacja ogłoszenia: 19.11.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 18.10.2019 r. OR w Częstochowie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, inż. Janusz Kryk
Publikacja informacji: 18.10.2019 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 06.11.2019 r. OR w Częstochowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Piotr Dobosz
Publikacja listy kandydatów: 06.11.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 14.01.2020 r. OR w Częstochowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, inż. Janusz Kryk
Publikacja ogłoszenia: 14.01.2020 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 18.10.2019 r. OR w Częstochowie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, inż. Janusz Kryk
Publikacja informacji: 18.10.2019 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 06.11.2019 r. OR w Częstochowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Piotr Dobosz
Publikacja listy kandydatów: 06.11.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 03.12.2019 r. OR w Częstochowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr inż. Krzysztof Sosnowski
Publikacja ogłoszenia: 12.12.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 18.10.2019 r. OR w Częstochowie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, inż. Janusz Kryk
Publikacja informacji: 18.10.2019 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 06.11.2019 r. OR w Częstochowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Piotr Dobosz
Publikacja listy kandydatów: 06.11.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 03.12.2019 r. OR w Częstochowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr inż. Krzysztof Sosnowski
Publikacja ogłoszenia: 03.12.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 18.09.2019 r. OR w Częstochowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Piotr Dobosz
Publikacja informacji: 18.09.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 08.10.2019 r. OR w Częstochowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Piotr Dobosz
Publikacja listy kandydatów: 08.10.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 04.11.2019 r. OR w Częstochowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, inż. Janusz Kryk
Publikacja ogłoszenia: 04.11.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 18.09.2019 r. OR w Częstochowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Piotr Dobosz
Publikacja informacji: 18.09.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 08.10.2019 r. OR w Częstochowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Piotr Dobosz
Publikacja ogłoszenia: 08.10.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 18.09.2019 r. OR w Częstochowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Piotr Dobosz
Publikacja informacji: 18.09.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 08.10.2019 r. OR w Częstochowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Piotr Dobosz
Publikacja ogłoszenia: 08.10.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 19.07.2019 r. OR w Częstochowie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, inż. Janusz Kryk
Publikacja informacji: 19.07.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 07.08.2019 r. OR w Częstochowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. Oddziału, inż. Janusz Kryk
Publikacja listy kandydatów: 07.08.2019 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 04.09.2019 r. OR w Częstochowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Piotr Dobosz
Publikacja ogłoszenia: 04.09.2019 r., Dorota Grabowska