KRUS

Adresy  |  ekrus.gov.pl

OR Gdańsk

BIP 0400-OP.110.39.2019 - Lekarz Regionalny Inspektor Orzecznictwa Lekarskiego w Placówce Terenowej KRUS w Słupsku

Informację o naborze wytworzył 15.01.2020 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja informacji: 15.01.2020 r.,  Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 18.12.2019 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja informacji: 18.12.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 10.01.2020 r. OR w Gdańsku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja listy kandydatów: 10.01.2020 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 12.12.2019 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja informacji: 12.12.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 07.01.2020 r. OR w Gdańsku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja listy kandydatów: 07.01.2020 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 12.12.2019 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja informacji: 12.12.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 07.01.2020 r. OR w Gdańsku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja listy kandydatów: 07.01.2020 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 15.11.2019 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja informacji: 15.11.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 03.12.2019 r. OR w Gdańsku
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Agnieszka Ksiądzyna
Publikacja listy kandydatów: 03.12.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 31.12.2019 r. OR w Gdańsku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja ogłoszenia: 31.12.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 23.10.2019 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja informacji: 23.10.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 18.11.2019 r. OR w Gdańsku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja listy kandydatów: 18.11.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 17.12.2019 r. OR w Gdańsku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja ogłoszenia: 17.12.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 17.10.2019 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja informacji: 17.10.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 05.11.2019 r. OR w Gdańsku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja listy kandydatów: 05.11.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 13.11.2019 r. OR w 
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja ogłoszenia: 13.11.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 30.09.2019 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja informacji: 30.09.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 05.11.2019 r. OR w Gdańsku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja listy kandydatów: 05.11.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 03.12.2019 r. OR w Gdańsku
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Agnieszka Ksiądzyna
Publikacja ogłoszenia: 03.12.2019 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 23.09.2019 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja informacji: 23.09.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 08.10.2019 r. OR w Gdańsku
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Agnieszka Ksiądzyna
Publikacja listy kandydatów: 08.10.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 08.11.2019 r. OR w Gdańsku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Agnieszka Ksiądzyna
Publikacja ogłoszenia: 08.11.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 23.09.2019 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja informacji: 23.09.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 09.10.2019 r. OR w Gdańsku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja listy kandydatów: 10.10.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 08.11.2019 r. OR w Gdańsku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Agnieszka Ksiądzyna
Publikacja ogłoszenia: 08.11.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 23.09.2019 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja informacji: 23.09.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 11.10.2019 r. OR w Gdańsku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Agnieszka Ksiądzyna
Publikacja listy kandydatów: 11.10.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 08.11.2019 r. OR w Gdańsku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Agnieszka Ksiądzyna
Publikacja ogłoszenia: 08.11.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 23.09.2019 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja informacji: 23.09.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 16.10.2019 r. OR w Gdańsku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja listy kandydatów: 16.10.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 08.11.2019 r. OR w Gdańsku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Agnieszka Ksiądzyna
Publikacja ogłoszenia: 08.11.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 19.09.2019 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Agnieszka Ksiądzyna
Publikacja informacji: 19.09.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 15.10.2019 r. OR w Gdańsku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja listy kandydatów: 15.10.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 08.11.2019 r. OR w Gdańsku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Agnieszka Ksiądzyna
Publikacja ogłoszenia: 08.11.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 30.08.2019 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Agnieszka Ksiądzyna
Publikacja informacji: 30.08.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 19.09.2019 r. OR w Gdańsku
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Agnieszka Ksiądzyna
Publikacja listy kandydatów: 19.09.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 08.10.2019 r. OR w Gdańsku
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Agnieszka Ksiądzyna
Publikacja ogłoszenia: 08.10.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 19.08.2019 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Agnieszka Ksiądzyna
Publikacja informacji: 19.08.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 03.09.2019 r. OR w Gdańsku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja listy kandydatów: 03.09.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 12.09.2019 r. OR w Gdańsku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja ogłoszenia: 12.09.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 30.07.2019 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja informacji: 30.07.2019 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 20.08.2019 r. OR w Gdańsku
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Agnieszka Ksiądzyna
Publikacja listy kandydatów: 20.08.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 20.09.2019 r. OR w Gdańsku
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Agnieszka Ksiądzyna
Publikacja ogłoszenia: 23.09.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 25.07.2019 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja informacji: 25.07.2019 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 20.08.2019 r. OR w Gdańsku
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Agnieszka Ksiądzyna
Publikacja listy kandydatów: 20.08.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 12.09.2019 r. OR w Gdańsku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja ogłoszenia: 12.09.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 19.07.2019 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja informacji: 19.07.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 07.08.2019 r. OR w Gdańsku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja ogłoszenia: 07.08.2019 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 11.07.2019 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja informacji: 12.07.2019 r., Wojciech Gajewski
Listę kandydatów wytworzył: 29.07.2019 r. OR w Gdańsku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja listy kandydatów: 30.07.2019 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 30.08.2019 r. OR w Gdańsku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja ogłoszenia: 30.08.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 27.06.2019 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja informacji: 27.06.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 23.07.2019 r. OR w Gdańsku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja listy kandydatów: 25.07.2019 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 20.09.2019 r. OR w Gdańsku
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Agnieszka Ksiądzyna
Publikacja ogłoszenia: 23.09.2019 r., Maciej Świątek