KRUS

Adresy  |  ekrus.gov.pl

OR Kielce

BIP 0500-OP.110.21.2019 - Referent ubezpieczeń w Placówce Terenowej w Opatowie - Referat ds. Ubezpieczeń (umowa na zastępstwo)

Informację o naborze wytworzył 19.12.2019 r. OR w Kielcach
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja informacji: 19.12.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 14.12.2019 r. OR w Kielcach
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja informacji: 14.12.2019 r., Adriana Minorowska
Listę kandydatów wytworzył: 08.01.2020 r. OR w Kielcach
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja listy kandydatów: 08.01.2020 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 28.11.2019 r. OR w Kielcach
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja informacji: 28.11.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 17.01.2020 r. OR w Kielcach
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja listy kandydatów: 17.01.2020 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 28.11.2019 r. OR w Kielcach
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja informacji: 28.11.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 08.01.2020 r. OR w Kielcach
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja listy kandydatów: 08.01.2020 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 15.11.2019 r. OR w Kielcach
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja informacji: 15.11.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 19.12.2019 r. OR w Kielcach
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja listy kandydatów: 19.12.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 14.01.2020 r. OR w Kielcach
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja ogłoszenia: 14.01.2020 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 15.11.2019 r. OR w Kielcach
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja informacji: 15.11.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 08.01.2020 r. OR w Kielcach
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja listy kandydatów: 08.01.2020 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 31.10.2019 r. OR w Kielcach
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja informacji: 31.10.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 28.11.2019 r. OR w Kielcach
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja listy kandydatów: 28.11.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 12.12.2019 r. OR w Kielcach
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja ogłoszenia: 12.12.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 25.10.2019 r. OR w Kielcach
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja informacji: 25.10.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 02.12.2019 r. OR w Kielcach
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja listy kandydatów: 02.12.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 08.01.2020 r. OR w Kielcach
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja ogłoszenia: 08.01.2020 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 30.09.2019 r. OR w Kielcach
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja informacji: 30.09.2019 r., Wojciech Gajewski
Listę kandydatów wytworzył: 31.10.2019 r. OR w Kielcach
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja listy kandydatów: 31.10.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 28.11.2019 r. OR w Kielcach
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja ogłoszenia: 28.11.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 30.09.2019 r. OR w Kielcach
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja informacji: 30.09.2019 r., Wojciech Gajewski
Informację o wyniku naboru wytworzył 05.11.2019 r. OR w Kielcach
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja ogłoszenia: 05.11.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 30.09.2019 r. OR w Kielcach
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja informacji: 30.09.2019 r., Wojciech Gajewski
Listę kandydatów wytworzył: 24.10.2019 r. OR w Kielcach
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja listy kandydatów: 24.10.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 30.10.2019 r. OR w Kielcach
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja ogłoszenia: 30.10.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 23.09.2019 r. OR w Kielcach
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja informacji: 23.09.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 16.10.2019 r. OR w Kielcach
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja listy kandydatów: 16.10.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 28.11.2019 r. OR w Kielcach
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja ogłoszenia: 28.11.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 23.09.2019 r. OR w Kielcach
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja informacji: 23.09.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 16.10.2019 r. OR w Kielcach
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja ogłoszenia: 16.10.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 23.09.2019 r. OR w Kielcach
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja informacji: 23.09.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 10.10.2019 r. OR w Kielcach
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja listy kandydatów: 10.10.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 24.10.2019 r. OR w 
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja ogłoszenia: 24.10.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 21.06.2019 r. OR w Kielcach
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja informacji: 21.06.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 19.07.2019 r. OR w Kielcach
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja listy kandydatów: 19.07.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 05.09.2019 r. OR w Kielcach
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja ogłoszenia: 05.09.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 21.06.2019 r. OR w Kielcach
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja informacji: 21.06.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 08.08.2019 r. OR w Kielcach
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja listy kandydatów: 08.08.2019 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 06.09.2019 r. OR w Kielcach
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja ogłoszenia: 06.09.2019 r., Maciej Świątek