KRUS

Adresy  |  ekrus.gov.pl

OR Kielce

Informację o naborze wytworzył 21.06.2019 r. OR w Kielcach
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja informacji: 21.06.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 19.07.2019 r. OR w Kielcach
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja listy kandydatów: 19.07.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 21.06.2019 r. OR w Kielcach
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja informacji: 21.06.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 08.08.2019 r. OR w Kielcach
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja listy kandydatów: 08.08.2019 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 12.06.2019 r. OR w Kielcach
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja informacji: 12.06.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 10.07.2019 r. OR w Kielcach
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja listy kandydatów: 10.07.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 08.08.2019 r. OR w Kielcach
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja ogłoszenia: 08.08.2019 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 19.03.2019 r. OR w Kielcach
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja informacji: 19.03.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 19.04.2019 r. OR w Kielcach
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja listy kandydatów: 19.04.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 28.05.2019 r. OR w Kielcach
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja ogłoszenia: 28.05.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 19.03.2019 r. OR w Kielcach
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja informacji: 19.03.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 19.04.2019 r. OR w Kielcach
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja listy kandydatów: 19.04.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 31.05.2019 r. OR w Kielcach
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja ogłoszenia: 31.05.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 22.02.2019 r. OR Kielce
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja informacji: 22.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 19.03.2019 r. OR w Kielcach
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja listy kandydatów: 19.03.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 18.04.2019 r. OR w Kielcach
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja ogłoszenia: 18.04.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 14.02.2019 r. OR w Kielcach
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja informacji: 14.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 07.03.2019 r. OR w Kielcach
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja listy kandydatów: 07.03.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 02.04.2019 r. OR w Kielcach
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja ogłoszenia: 02.04.2019 r., Maciej Świątek