KRUS

Adresy  |  ekrus.gov.pl

OR Koszalin

Informację o naborze wytworzył 13.12.2019 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Jan Górski
Publikacja informacji: 14.12.2019 r., Adriana Minorowska
Listę kandydatów wytworzył: 13.01.2020 r. OR w Koszalinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Jan Górski
Publikacja listy kandydatów: 13.01.2020 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 13.12.2019 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Jan Górski
Publikacja informacji: 14.12.2019 r., Adriana Minorowska
Listę kandydatów wytworzył: 13.01.2020 r. OR w Koszalinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Jan Górski
Publikacja listy kandydatów: 13.01.2020 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 27.11.2019 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Jan Górski
Publikacja informacji: 27.11.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 07.01.2020 r. OR w Gdańsku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Jan Górski
Publikacja listy kandydatów: 07.01.2020 r., Maciej Świątek

BIP 0600-OP.110.18.2019 - Referent ubezpieczeń - Placówka Terenowa KRUS w Stargardzie / Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Ubezpieczeń (umowa na zastępstwo)
BIP 0600-OP.110.18.2019 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze wytworzył 27.11.2019 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Jan Górski
Publikacja informacji: 27.11.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 14.12.2019 r. OR w Koszalinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Jan Górski
Publikacja listy kandydatów: 16.12.2019 r., Adriana Minorowska

Informację o naborze wytworzył 25.10.2019 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Andrzej Witkowski
Publikacja informacji: 25.10.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 22.11.2019 r. OR w Koszalinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Jan Górski
Publikacja listy kandydatów: 22.11.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 20.12.2019 r. OR w Koszalinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, Halina Sztreja
Publikacja ogłoszenia: 20.12.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 26.09.2019 r. OR Koszalin
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Halina Sztreja
Publikacja informacji: 26.09.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 25.10.2019 r. OR w Koszalinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, Andrzej Witkowski
Publikacja listy kandydatów: 25.10.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 18.11.2019 r. OR w Koszalinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, Halina Sztreja
Publikacja ogłoszenia: 18.11.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 13.09.2019 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Jan Górski
Publikacja informacji: 13.09.2019 r., Wojciech Gajewski
Listę kandydatów wytworzył: 09.10.2019 r. OR w Koszalinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, Halina Sztreja
Publikacja listy kandydatów: 09.10.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 05.11.2019 r. OR w Koszalinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Jan Górski
Publikacja ogłoszenia: 05.11.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 14.08.2019 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Jan Górski
Publikacja informacji: 14.08.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 03.09.2019 r. OR w Koszalinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. Oddziału, Halina Sztreja
Publikacja ogłoszenia: 03.09.2019 r., Wojciech Gajewski

Informację o naborze wytworzył 23.07.2019 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Halina Sztreja
Publikacja informacji: 23.07.2019 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 13.08.2019 r. OR w Koszalinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Jan Górski
Publikacja listy kandydatów: 13.08.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 03.09.2019 r. OR w Koszalinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. Oddziału, Halina Sztreja
Publikacja ogłoszenia: 03.09.2019 r., Wojciech Gajewski

Informację o naborze wytworzył 23.07.2019 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Halina Sztreja
Publikacja informacji: 23.07.2019 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 13.08.2019 r. OR w Koszalinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Jan Górski
Publikacja listy kandydatów: 13.08.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 14.08.2019 r. OR w Koszalinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Jan Górski
Publikacja ogłoszenia: 14.08.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 23.07.2019 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Halina Sztreja
Publikacja informacji: 23.07.2019 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 13.08.2019 r. OR w Koszalinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Jan Górski
Publikacja listy kandydatów: 13.08.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 03.09.2019 r. OR w Koszalinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. Oddziału, Halina Sztreja
Publikacja ogłoszenia: 03.09.2019 r., Wojciech Gajewski