KRUS

Adresy  |  ekrus.gov.pl

OR Lublin

BIP 0800-OP.110.1.2020 - Starszy referent w Placówce Terenowej w Biłgoraju - Wydział Ubezpieczeń (Umowa na zastępstwo)

Informację o naborze wytworzył 15.01.2020 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja informacji: 15.01.2020 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 13.11.2019 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Marek Gil
Publikacja informacji: 13.11.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 29.11.2019 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Marek Gil
Publikacja listy kandydatów: 29.11.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 23.12.2019 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja ogłoszenia: 23.12.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 12.11.2019 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Marek Gil
Publikacja informacji: 12.11.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 28.11.2019 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja listy kandydatów: 28.11.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 16.12.2019 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja ogłoszenia: 16.12.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 25.10.2019 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja informacji: 25.10.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 14.11.2019 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Marek Gil
Publikacja listy kandydatów: 14.11.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 03.12.2019 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Marek Gil
Publikacja ogłoszenia: 03.12.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 25.10.2019 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja informacji: 25.10.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 14.11.2019 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Marek Gil
Publikacja listy kandydatów: 14.11.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 09.12.2019 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja ogłoszenia: 09.12.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 14.10.2019 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja informacji: 14.10.2019 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 04.11.2019 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Marek Gil
Publikacja listy kandydatów: 04.11.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 09.12.2019 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja ogłoszenia: 09.12.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 24.09.2019 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja informacji: 24.09.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 10.10.2019 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja listy kandydatów: 10.10.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 06.11.2019 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Marek Gil
Publikacja ogłoszenia: 06.11.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 18.09.2019 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja informacji: 18.09.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 04.10.2019 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja listy kandydatów: 04.10.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 30.10.2019 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja ogłoszenia: 30.10.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 17.09.2019 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Marek Gil
Publikacja informacji: 17.09.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 04.10.2019 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja listy kandydatów: 07.10.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 06.11.2019 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Marek Gil
Publikacja ogłoszenia: 06.11.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 13.09.2019 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Marek Gil
Publikacja informacji: 13.09.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 01.10.2019 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Marek Gil
Publikacja listy kandydatów: 01.10.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 21.10.2019 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja ogłoszenia: 21.10.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 12.09.2019 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Marek Gil
Publikacja informacji: 12.09.2019 r., Wojciech Gajewski
Listę kandydatów wytworzył: 01.10.2019 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Marek Gil
Publikacja listy kandydatów: 01.10.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 30.10.2019 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja ogłoszenia: 30.10.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 12.09.2019 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Marek Gil
Publikacja informacji: 12.09.2019 r., Wojciech Gajewski
Informację o wyniku naboru wytworzył 01.10.2019 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Marek Gil
Publikacja ogłoszenia: 01.10.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 12.09.2019 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Marek Gil
Publikacja informacji: 12.09.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 01.10.2019 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Marek Gil
Publikacja listy kandydatów: 01.10.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 06.11.2019 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Marek Gil
Publikacja ogłoszenia: 06.11.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 12.09.2019 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Marek Gil
Publikacja informacji: 12.09.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 04.10.2019 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja listy kandydatów: 04.10.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 05.11.2019 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Marek Gil
Publikacja ogłoszenia: 05.11.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 13.08.2019 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Marek Gil
Publikacja informacji: 13.08.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 29.08.2019 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Marek Gil
Publikacja listy kandydatów: 29.08.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 11.10.2019 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja ogłoszenia: 11.10.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 13.08.2019 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Marek Gil
Publikacja informacji: 13.08.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 29.08.2019 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja listy kandydatów: 29.08.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 16.09.2019 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja ogłoszenia: 16.09.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 31.07.2019 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja informacji: 31.07.2019 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 19.08.2019 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja listy kandydatów: 19.08.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 11.09.2019 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja ogłoszenia: 11.09.2019 r., Maciej Świątek