KRUS

Adresy  |  ekrus.gov.pl

OR Lublin

BIP 0800-OP.110.20.2019 - Starszy referent ubezpieczeń w Placówce Terenowej w Zamościu - Wieloosobowe Stanowisko ds. Ubezpieczeń

Informację o naborze wytworzył 13.08.2019 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Marek Gil
Publikacja informacji: 13.08.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0800-OP.110.19.2019 - Starszy referent w Placówce Terenowej KRUS w Łęcznej - Wieloosobowe Stanowisko ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego

Informację o naborze wytworzył 13.08.2019 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Marek Gil
Publikacja informacji: 13.08.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 31.07.2019 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja informacji: 31.07.2019 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 19.08.2019 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja listy kandydatów: 19.08.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 17.06.2019 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja informacji: 17.06.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 03.07.2019 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja listy kandydatów: 03.07.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 09.08.2019 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja ogłoszenia: 09.08.2019 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 12.06.2019 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja informacji: 12.06.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 01.07.2019 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja listy kandydatów: 01.07.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 31.07.2019 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja ogłoszenia: 31.07.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 13.05.2019 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja informacji: 13.05.2019 r., Wojciech Gajewski
Listę kandydatów wytworzył: 28.05.2019 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja listy kandydatów: 28.05.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 12.06.2019 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja ogłoszenia: 12.06.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 28.03.2019 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Marek Gil
Publikacja informacji: 28.03.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 24.04.2019 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja listy kandydatów: 24.04.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 10.05.2019 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja ogłoszenia: 10.05.2019 r., Wojciech Gajewski

Informację o naborze wytworzył 28.03.2019 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Marek Gil
Publikacja informacji: 28.03.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 24.04.2019 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja listy kandydatów: 24.04.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 20.05.2019 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja ogłoszenia: 20.05.2019 r., Wojciech Gajewski

Informację o naborze wytworzył 28.03.2019 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Marek Gil
Publikacja informacji: 28.03.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 17.04.2019 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja listy kandydatów: 18.04.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 16.05.2019 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja ogłoszenia: 16.05.2019 r., Wojciech Gajewski

Informację o naborze wytworzył 28.03.2019 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Marek Gil
Publikacja informacji: 28.03.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 15.04.2019 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja listy kandydatów: 15.04.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 14.05.2019 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja ogłoszenia: 14.05.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 27.03.2019 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Marek Gil
Publikacja informacji: 27.03.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 12.04.2019 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja listy kandydatów: 12.04.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 16.05.2019 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja ogłoszenia: 16.05.2019 r., Wojciech Gajewski

Informację o naborze wytworzył 18.03.2019 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Marek Gil
Publikacja informacji: 18.03.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 04.04.2019 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Marek Gil
Publikacja listy kandydatów: 05.04.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 16.04.2019 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja ogłoszenia: 16.04.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 28.02.2019 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Marek Gil
Publikacja informacji: 28.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 18.03.2019 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Marek Gil
Publikacja listy kandydatów: 18.03.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 08.04.2019 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Marek Gil
Publikacja ogłoszenia: 08.04.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 19.02.2019 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Marek Gil
Publikacja informacji: 19.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 08.03.2019 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Marek Gil
Publikacja listy kandydatów: 08.03.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 08.04.2019 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Marek Gil
Publikacja ogłoszenia: 08.04.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 30.01.2019 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Marek Gil
Publikacja informacji: 30.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 15.02.2019 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, Marek Gil
Publikacja listy kandydatów: 15.02.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 11.03.2019 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, Marek Gil
Publikacja ogłoszenia: 11.03.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 30.01.2019 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Marek Gil
Publikacja informacji: 30.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 15.02.2019 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, Marek Gil
Publikacja listy kandydatów: 15.02.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 11.03.2019 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, Marek Gil
Publikacja ogłoszenia: 11.03.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 30.01.2019 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Marek Gil
Publikacja informacji: 30.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 01.03.2019 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Marek Gil
Publikacja listy kandydatów: 01.03.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 27.03.2019 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Marek Gil
Publikacja ogłoszenia: 27.03.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0800-OP.110.44.2018 - Starszy referent w Wydziale Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Chełmie
BIP 0800-OP.110.44.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0800-OP.110.44.2018 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 11.01.2019 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Marek Gil
Publikacja informacji: 11.01.2019 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 01.02.2019 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Marek Gil
Publikacja listy kandydatów: 01.02.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 08.03.2019 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Marek Gil
Publikacja ogłoszenia: 08.03.2019 r., Maciej Świątek