KRUS

Adresy  |  ekrus.gov.pl

OR Olsztyn

Informację o naborze wytworzył 30.07.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 30.07.2019 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 19.08.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 19.08.2019 r., Maciej Świątek

BIP 1000-OP.110.24.2019 - Starszy referent w Wydziale Świadczeń w Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Olsztynie

Informację o naborze wytworzył 30.07.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 30.07.2019 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 16.07.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 16.07.2019 r., Maciej Świątek
Publikacja informacji: 16.07.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 05.08.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 05.08.2019 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 16.07.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 16.07.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 05.08.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 05.08.2019 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 16.07.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 16.07.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 05.08.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 05.08.2019 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 21.06.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 21.06.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 09.07.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 09.07.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 24.07.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 24.07.2019 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 21.06.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 21.06.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 09.07.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 09.07.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 24.07.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 24.07.2019 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 12.06.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Zdzisława Tołwińska
Publikacja informacji: 12.06.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 28.06.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 28.06.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 09.07.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 09.07.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 12.06.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Zdzisława Tołwińska
Publikacja informacji: 12.06.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 28.06.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 28.06.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 03.07.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 03.07.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 12.06.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Zdzisława Tołwińska
Publikacja informacji: 12.06.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 28.06.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 28.06.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 24.07.2019 r. OR w Olsztynie  
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 24.07.2019 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 12.06.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Zdzisława Tołwińska
Publikacja informacji: 12.06.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 28.06.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 28.06.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 24.07.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 24.07.2019 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 14.03.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 14.03.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 29.03.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Zdzisława Tołwińska
Publikacja listy kandydatów: 29.03.2019 r., Wojciech Gajewski
Informację o wyniku naboru wytworzył 10.05.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 10.05.2019 r., Wojciech Gajewski

Informację o naborze wytworzył 14.03.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 14.03.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 29.03.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Zdzisława Tołwińska
Publikacja listy kandydatów: 29.03.2019 r., Wojciech Gajewski
Informację o wyniku naboru wytworzył 16.04.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 16.04.2019 r., Wojciech Gajewski

Informację o naborze wytworzył 14.03.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 14.03.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 29.03.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Zdzisława Tołwińska
Publikacja listy kandydatów: 29.03.2019 r., Wojciech Gajewski
Informację o wyniku naboru wytworzył 16.04.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 16.04.2019 r., Wojciech Gajewski

Informację o naborze wytworzył 14.03.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 14.03.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 29.03.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Zdzisława Tołwińska
Publikacja listy kandydatów: 29.03.2019 r., Wojciech Gajewski
Informację o wyniku naboru wytworzył 16.04.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 16.04.2019 r., Wojciech Gajewski

Informację o naborze wytworzył 20.02.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 20.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 07.03.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 07.03.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 16.04.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 16.04.2019 r., Wojciech Gajewski

Informację o naborze wytworzył 20.02.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 20.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 07.03.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 07.03.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 21.03.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 21.03.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 30.01.2019 r. OR Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 30.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 14.02.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 14.02.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 07.03.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 07.03.2019 r., Maciej Świątek