KRUS

Adresy  |  ekrus.gov.pl

OR Olsztyn

BIP 1000-OP.110.1.2020 - Starszy referent ubezpieczeń w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Szczytnie (umowa na zastępstwo)

Informację o naborze wytworzył 16.01.2020 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 16.01.2020 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 20.12.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 20.12.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 15.01.2020 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 15.01.2020 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 18.11.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Zdzisława Tołwińska
Publikacja informacji: 18.11.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 04.12.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Zdzisława Tołwińska
Publikacja listy kandydatów: 04.12.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 20.12.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 20.12.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 15.11.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Zdzisława Tołwińska
Publikacja informacji: 15.11.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 02.12.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 02.12.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 12.12.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 12.12.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 16.10.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 16.10.2019 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 31.10.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 31.10.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 02.01.2020 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 02.01.2020 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 16.10.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 16.10.2019 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 31.10.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 31.10.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 03.12.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Zdzisława Tołwińska
Publikacja ogłoszenia: 03.12.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 16.10.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 16.10.2019 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 31.10.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 31.10.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 18.11.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Zdzisława Tołwińska
Publikacja ogłoszenia: 18.11.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 16.10.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 16.10.2019 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 31.10.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 31.10.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 19.11.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Zdzisława Tołwińska
Publikacja ogłoszenia: 19.11.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 16.10.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 16.10.2019 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 31.10.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 31.10.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 02.01.2020 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 02.01.2020 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 24.09.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 24.09.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 09.10.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Zdzisława Tołwińska
Publikacja listy kandydatów: 09.10.2019 r., Maciej Świątek 
Poprawioną listę kandydatów wytworzył: 10.10.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść poprawionej listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Zdzisława Tołwińska
Publikacja listy kandydatów: 10.10.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 29.10.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 29.10.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 17.09.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 17.09.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 02.10.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Zdzisława Tołwińska
Publikacja listy kandydatów: 02.10.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 16.10.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 16.10.2019 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 17.09.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 17.09.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 02.10.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Zdzisława Tołwińska
Publikacja listy kandydatów: 02.10.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 16.10.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 16.10.2019 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 17.09.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 17.09.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 02.10.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Zdzisława Tołwińska
Publikacja listy kandydatów: 02.10.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 16.10.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 16.10.2019 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 17.09.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 17.09.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 02.10.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Zdzisława Tołwińska
Publikacja listy kandydatów: 02.10.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 16.10.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 16.10.2019 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 30.07.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 30.07.2019 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 19.08.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 19.08.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 06.09.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 06.09.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 16.07.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 16.07.2019 r., Maciej Świątek
Publikacja informacji: 16.07.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 05.08.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 05.08.2019 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 23.08.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 23.08.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 16.07.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 16.07.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 05.08.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 05.08.2019 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 06.09.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 06.09.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 16.07.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 16.07.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 05.08.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 05.08.2019 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 17.09.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 17.09.2019 r., Maciej Świątek