KRUS

Adresy  |  ekrus.gov.pl

OR Opole

Informację o naborze wytworzył 13.12.2019 r. OR w Opolu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Lech Waloszczyk
Publikacja informacji: 13.12.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 02.01.2020 r. OR w Opolu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja listy kandydatów: 02.01.2020 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 19.09.2019 r. OR w Opolu
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Zbigniew Żehaluk
Publikacja informacji: 19.09.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 09.10.2019 r. OR w Opolu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja listy kandydatów: 09.10.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 05.11.2019 r. OR w Opolu
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, Piotr Ciona
Publikacja ogłoszenia: 05.11.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 22.07.2019 r. OR w Opolu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Lech Waloszczyk
Publikacja informacji: 22.07.2019 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 05.08.2019 r. OR w Opolu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja listy kandydatów: 05.08.2019 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 17.09.2019 r. OR w Opolu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja ogłoszenia: 17.09.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 16.07.2019 r. OR w Opolu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Lech Waloszczyk
Publikacja informacji: 16.07.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 31.07.2019 r. OR w Opolu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja listy kandydatów: 31.07.2019 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 03.09.2019 r. OR w Opolu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja ogłoszenia: 03.09.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 16.07.2019 r. OR w Opolu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Lech Waloszczyk
Publikacja informacji: 16.07.2019 r., Maciej Świątek 
Listę kandydatów wytworzył: 31.07.2019 r. OR w Opolu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja listy kandydatów: 31.07.2019 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 03.09.2019 r. OR w Opolu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja ogłoszenia: 03.09.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 16.07.2019 r. OR w Opolu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Lech Waloszczyk
Publikacja informacji: 16.07.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 31.07.2019 r. OR w Opolu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja listy kandydatów: 31.07.2019 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 03.09.2019 r. OR w Opolu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja ogłoszenia: 03.09.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 13.06.2019 r. OR w Opolu
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Zbigniew Żehaluk
Publikacja informacji: 13.06.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 28.06.2019 r. OR w Opolu
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, Piotr Ciona
Publikacja listy kandydatów: 28.06.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 17.09.2019 r. OR w Opolu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja ogłoszenia: 17.09.2019 r., Maciej Świątek