KRUS

Adresy  |  ekrus.gov.pl

OR Opole

Informację o naborze wytworzył 22.07.2019 r. OR w Opolu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Lech Waloszczyk
Publikacja informacji: 22.07.2019 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 05.08.2019 r. OR w Opolu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja listy kandydatów: 05.08.2019 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 16.07.2019 r. OR w Opolu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Lech Waloszczyk
Publikacja informacji: 16.07.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 31.07.2019 r. OR w Opolu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja listy kandydatów: 31.07.2019 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 16.07.2019 r. OR w Opolu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Lech Waloszczyk
Publikacja informacji: 16.07.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 31.07.2019 r. OR w Opolu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja listy kandydatów: 31.07.2019 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 20.08.2019 r. OR w Opolu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja ogłoszenia: 20.08.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 16.07.2019 r. OR w Opolu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Lech Waloszczyk
Publikacja informacji: 16.07.2019 r., Maciej Świątek 
Listę kandydatów wytworzył: 31.07.2019 r. OR w Opolu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja listy kandydatów: 31.07.2019 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 16.07.2019 r. OR w Opolu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Lech Waloszczyk
Publikacja informacji: 16.07.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 31.07.2019 r. OR w Opolu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja listy kandydatów: 31.07.2019 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 24.06.2019 r. OR w Opolu
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Piotr Ciona
Publikacja informacji: 24.06.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 10.07.2019 r. OR w Opolu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja listy kandydatów: 10.07.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 02.08.2019 r. OR w Opolu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja ogłoszenia: 02.08.2019 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 24.06.2019 r. OR w Opolu
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Piotr Ciona
Publikacja informacji: 24.06.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 10.07.2019 r. OR w Opolu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja listy kandydatów: 10.07.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 02.08.2019 r. OR w Opolu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja ogłoszenia: 02.08.2019 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 13.06.2019 r. OR w Opolu
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Zbigniew Żehaluk
Publikacja informacji: 13.06.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 28.06.2019 r. OR w Opolu
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, Piotr Ciona
Publikacja listy kandydatów: 28.06.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 04.07.2019 r. OR w Opolu
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, Dorota Hernas
Publikacja ogłoszenia: 04.07.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 13.06.2019 r. OR w Opolu
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Zbigniew Żehaluk
Publikacja informacji: 13.06.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 03.07.2019 r. OR w Opolu
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, Piotr Ciona
Publikacja listy kandydatów: 03.07.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 02.08.2019 r. OR w Opolu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja ogłoszenia: 02.08.2019 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 13.06.2019 r. OR w Opolu
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Zbigniew Żehaluk
Publikacja informacji: 13.06.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 28.06.2019 r. OR w Opolu
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, Piotr Ciona
Publikacja listy kandydatów: 28.06.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 04.07.2019 r. OR w Opolu
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Dorota Hernas
Publikacja ogłoszenia: 04.07.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 13.06.2019 r. OR w Opolu
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Zbigniew Żehaluk
Publikacja informacji: 13.06.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 28.06.2019 r. OR w Opolu
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, Piotr Ciona
Publikacja listy kandydatów: 28.06.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 13.06.2019 r. OR w Opolu
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Zbigniew Żehaluk
Publikacja informacji: 13.06.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 28.06.2019 r. OR w Opolu
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, Piotr Ciona
Publikacja ogłoszenia: 28.06.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 13.06.2019 r. OR w Opolu
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Zbigniew Żehaluk
Publikacja informacji: 13.06.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 28.06.2019 r. OR w Opolu
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, Piotr Ciona
Publikacja listy kandydatów: 28.06.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 11.07.2019 r. OR w Opolu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja ogłoszenia: 11.07.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 28.03.2019 r. OR w Opolu
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Piotr Ciona
Publikacja informacji: 28.03.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 16.04.2019 r. OR w Opolu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja listy kandydatów: 16.04.2019 r., Wojciech Gajewski
Informację o wyniku naboru wytworzył 14.05.2019 r. OR w Opolu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja ogłoszenia: 14.05.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 28.03.2019 r. OR w Opolu
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Piotr Ciona
Publikacja informacji: 28.03.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 16.04.2019 r. OR w Opolu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja listy kandydatów: 16.04.2019 r., Wojciech Gajewski
Informację o wyniku naboru wytworzył 25.04.2019 r. OR w Opolu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja ogłoszenia: 25.04.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 15.03.2019 r. OR w Opolu
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Zbigniew Żehaluk
Publikacja informacji: 15.03.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 02.04.2019 r. OR w Opolu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja listy kandydatów: 02.04.2019 r., Wojciech Gajewski
Informację o wyniku naboru wytworzył 09.05.2019 r. OR w Opolu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja ogłoszenia: 09.05.2019 r., Wojciech Gajewski

Informację o naborze wytworzył 22.02.2019 r. OR w Opolu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Zbigniew Żehaluk
Publikacja informacji: 22.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 12.03.2019 r. OR w Opolu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja listy kandydatów: 12.03.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 03.04.2019 r. OR w Opolu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja ogłoszenia: 03.04.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 19.02.2019 r. OR w Opolu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Lech Waloszczyk
Publikacja informacji: 19.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 07.03.2019 r. OR w Opolu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja listy kandydatów: 07.03.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 15.03.2019 r. OR w Opolu
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, Zbigniew Żehaluk
Publikacja ogłoszenia: 15.03.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 13.02.2019 r. OR w Opolu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Lech Waloszczyk
Publikacja informacji: 13.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 05.03.2019 r. OR w Opolu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja listy kandydatów: 05.03.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 03.04.2019 r. OR w Opolu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja ogłoszenia: 03.04.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru na drugie stanowisko wytworzył 23.04.2019 r. OR w Opolu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja ogłoszenia: 23.04.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 13.02.2019 r. OR w Opolu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Lech Waloszczyk
Publikacja informacji: 13.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 04.03.2019 r. OR w Opolu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja listy kandydatów: 04.03.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 03.04.2019 r. OR w Opolu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja ogłoszenia: 11.04.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 13.02.2019 r. OR w Opolu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Lech Waloszczyk
Publikacja informacji: 13.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 05.03.2019 r. OR w Opolu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja listy kandydatów: 05.03.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 03.04.2019 r. OR w Opolu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja ogłoszenia: 03.04.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 13.02.2019 r. OR w Opolu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Lech Waloszczyk
Publikacja informacji: 13.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 05.03.2019 r. OR w Opolu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja listy kandydatów: 05.03.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 03.04.2019 r. OR w Opolu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja ogłoszenia: 03.04.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 21.01.2019 r. OR w Opolu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Lech Waloszczyk
Publikacja informacji: 22.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 06.02.2019 r. OR w Opolu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja listy kandydatów: 06.02.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 05.03.2019 r. OR w Opolu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja ogłoszenia: 05.03.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 15.01.2019 r. OR w Opolu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Lech Waloszczyk
Publikacja informacji: 15.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 31.01.2019 r. OR w Opolu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja listy kandydatów: 31.01.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 05.03.2019 r. OR w Opolu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja ogłoszenia: 05.03.2019 r., Maciej Świątek

BIP 1100-OP.110.1.2018 - Inspektor w Samodzielnym Referacie Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego
BIP 1100-OP.110.1.2018 - lista kandydatów
BIP 1100-OP.110.1.2018 - wynik naboru
BIP 1100-OP.110.1.2018 - lista kandydatów (korekta)

Informację o naborze utworzył 15.01.2018 r. OR w Opolu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Lech Waloszczyk
Publikacja informacji: 15.01.2018 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 05.02.2018 r. OR w Opolu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja listy kandydatów: 05.02.2018 r., Wojciech Gajewski
Informację o wyniku naboru wytworzył 08.03.2018 r. OR w Opolu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja ogłoszenia: 08.03.2018 r., Maciej Świątek
Korektę listy kandydatów wytworzył: 13.06.2018 r. OR w Opolu
Za treść skorygowanej listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja listy kandydatów: 14.06.2018 r., Dorota Grabowska