KRUS

Adresy  |  ekrus.gov.pl

OR Poznań

BIP 1200-OP.110.36.2019 - Inspektor w Placówce Terenowej KRUS w Pleszewie

Informację o naborze wytworzył 14.08.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Lucyna Stachowska
Publikacja informacji: 14.08.2019 r., Maciej Świątek

BIP 1200-OP.110.35.2019 - Inspektor w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego w Placówce Terenowej KRUS w Rawiczu

Informację o naborze wytworzył 14.08.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Lucyna Stachowska
Publikacja informacji: 14.08.2019 r., Maciej Świątek

BIP 1200-OP.110.34.2019 - Referent w Samodzielnym Referacie Wypłat w Oddziale Regionalnym KRUS w Poznaniu

Informację o naborze wytworzył 31.07.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja informacji: 31.07.2019 r., Dorota Grabowska

BIP 1200-OP.110.40.2019 - Inspektor w Wydziale Świadczeń w Oddziale Regionalnym KRUS w Poznaniu

Informację o naborze wytworzył 30.07.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja informacji: 30.07.2019 r., Dorota Grabowska

BIP 1200-OP.110.39.2019 - Inspektor w Wydziale Ubezpieczeń w Oddziale Regionalnym KRUS w Poznaniu

Informację o naborze wytworzył 30.07.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja informacji: 30.07.2019 r., Dorota Grabowska

BIP 1200-OP.110.33.2019 - Referent w Placówce Terenowej KRUS w Kościanie

Informację o naborze wytworzył 30.07.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja informacji: 30.07.2019 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 26.07.2019 r. OR w Poznaniu  
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja informacji: 26.07.2019 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 22.08.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja listy kandydatów: 22.08.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 25.07.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja informacji: 25.07.2019 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 22.08.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja listy kandydatów: 22.08.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 24.06.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja informacji: 24.06.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 12.07.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Lucyna Stachowska
Publikacja listy kandydatów: 12.07.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 24.06.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja informacji: 24.06.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 30.07.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż Adam Minkowski
Publikacja listy kandydatów: 30.07.2019 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 14.08.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Lucyna Stachowska
Publikacja ogłoszenia: 14.08.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 13.06.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Lucyna Stachowska
Publikacja informacji: 13.06.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 12.07.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Lucyna Stachowska
Publikacja listy kandydatów: 12.07.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 25.07.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja ogłoszenia: 25.07.2019 r., Adriana Minorowska

Informację o naborze wytworzył 13.06.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Lucyna Stachowska
Publikacja informacji: 13.06.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 12.07.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Lucyna Stachowska
Publikacja listy kandydatów: 12.07.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 14.08.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Lucyna Stachowska
Publikacja ogłoszenia: 14.08.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 13.06.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Lucyna Stachowska
Publikacja informacji: 13.06.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 12.07.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Lucyna Stachowska
Publikacja listy kandydatów: 12.07.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 12.06.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż Adam Minkowski
Publikacja informacji: 12.06.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 03.07.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż Adam Minkowski
Publikacja listy kandydatów: 03.07.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 25.07.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja ogłoszenia: 25.07.2019 r., Adriana Minorowska

Informację o naborze wytworzył 12.06.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż Adam Minkowski
Publikacja informacji: 12.06.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 03.07.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż Adam Minkowski
Publikacja listy kandydatów: 03.07.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 12.06.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż Adam Minkowski
Publikacja informacji: 12.06.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 28.06.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż Adam Minkowski
Publikacja listy kandydatów: 28.06.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 13.08.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Lucyna Stachowska
Publikacja ogłoszenia: 13.08.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 12.06.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż Adam Minkowski
Publikacja informacji: 12.06.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 28.06.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż Adam Minkowski
Publikacja listy kandydatów: 28.06.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 16.05.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja informacji: 16.05.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 07.06.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja listy kandydatów: 07.06.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 09.08.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja ogłoszenia: 09.08.2019 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 16.05.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja informacji: 16.05.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 06.06.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja listy kandydatów: 06.06.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 16.05.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja informacji: 16.05.2019 r., Wojciech Gajewski
Listę kandydatów wytworzył: 05.06.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja listy kandydatów: 05.06.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 25.07.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja wyników: 25.07.2019 r., Adriana Minorowska

Informację o naborze wytworzył 15.05.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja informacji: 15.05.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 05.06.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja listy kandydatów: 05.06.2019 r., Wojciech Gajewski
Informację o wyniku naboru wytworzył 09.08.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja ogłoszenia: 09.08.2019 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 15.05.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja informacji: 15.05.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 05.06.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja listy kandydatów: 05.06.2019 r., Wojciech Gajewski

Informację o naborze wytworzył 15.05.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja informacji: 15.05.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 03.06.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Lucyna Stachowska
Publikacja listy kandydatów: 03.06.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 03.07.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja ogłoszenia: 03.07.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 13.05.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja informacji: 13.05.2019 r., Wojciech Gajewski
Listę kandydatów wytworzył: 31.05.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja listy kandydatów: 31.05.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 28.06.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja ogłoszenia: 28.06.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 13.05.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja informacji: 13.05..2019 r., Wojciech Gajewski
Listę kandydatów wytworzył: 29.05.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja listy kandydatów: 29.05.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 07.06.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja ogłoszenia: 07.06.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 13.05.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja informacji: 13.05..2019 r., Wojciech Gajewski
Listę kandydatów wytworzył: 29.05.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja listy kandydatów: 29.05.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 09.08.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja ogłoszenia: 09.08.2019 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 14.03.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Lucyna Stachowska
Publikacja informacji: 14.03.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 20.05.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja ogłoszenia: 20.05.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 14.03.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Lucyna Stachowska
Publikacja informacji: 14.03.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 03.04.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja listy kandydatów: 03.04.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 08.05.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja ogłoszenia: 08.05.2019 r., Wojciech Gajewski

Informację o naborze wytworzył 14.03.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Lucyna Stachowska
Publikacja informacji: 14.03.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 03.04.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja listy kandydatów: 03.04.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 08.05.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja ogłoszenia: 08.05.2019 r., Wojciech Gajewski

Informację o naborze wytworzył 18.02.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja informacji: 18.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 07.03.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, Lucyna Stachowska
Publikacja listy kandydatów: 07.03.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 05.04.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja ogłoszenia: 05.04.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 14.02.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Adam Minkowski
Publikacja informacji: 14.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 05.03.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Adam Minkowski
Publikacja listy kandydatów: 05.03.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 05.04.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja ogłoszenia: 05.04.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 14.02.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Adam Minkowski
Publikacja informacji: 14.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 05.03.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Adam Minkowski
Publikacja listy kandydatów: 05.03.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 05.04.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja ogłoszenia: 05.04.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 13.02.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja informacji: 13.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 06.03.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja listy kandydatów: 06.03.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 05.04.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja ogłoszenia: 05.04.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 31.01.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja informacji: 31.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 19.02.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja listy kandydatów: 19.02.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 21.03.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja ogłoszenia: 21.03.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 21.01.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja informacji: 21.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 11.02.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja listy kandydatów: 11.02.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 07.06.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, Lucyna Stachowska
Publikacja ogłoszenia: 07.03.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 21.01.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja informacji: 21.01.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 08.02.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja ogłoszenia: 08.02.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 21.01.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja informacji: 21.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 08.02.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja listy kandydatów: 08.02.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 01.04.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja ogłoszenia: 01.04.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 15.01.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja informacji: 15.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 31.01.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja listy kandydatów: 31.01.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 05.04.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja ogłoszenia: 05.04.2019 r., Wojciech Gajewski

Informację o naborze wytworzył 08.01.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja informacji: 09.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 28.01.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja listy kandydatów: 28.01.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 22.02.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja ogłoszenia: 22.02.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 08.01.2018 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja informacji: 08.01.2018 r., Dorota Grabowska 
Listę kandydatów wytworzył: 24.01.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja listy kandydatów: 24.01.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 22.02.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja ogłoszenia: 22.02.2019 r., Maciej Świątek