KRUS

Adresy  |  ekrus.gov.pl

OR Poznań

BIP 1200-OP.110.1.2020 - Inspektor w Wydziale Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Koninie

Informację o naborze wytworzył 17.01.2020 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Lucyna Stachowska
Publikacja informacji: 17.01.2020 r., Maciej Świątek

BIP 1200-OP.110.58.2019 - Inspektor w Wydziale Ubezpieczeń w Oddziale Regionalnym KRUS w Poznaniu

Informację o naborze wytworzył 31.10.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja informacji: 31.10.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 22.10.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja informacji: 22.10.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 13.01.2020 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja listy kandydatów: 13.01.2020 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 16.10.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja informacji: 16.10.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 13.01.2020 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja listy kandydatów: 13.01.2020 r., Maciej Świątek

BIP 1200-OP.110.55.2019 - Inspektor w Wydziale Finansowo-Księgowym w Oddziale Regionalnym KRUS w Poznaniu (umowa na zastępstwo)

Informację o naborze wytworzył 30.09.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja informacji: 30.09.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 30.09.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja informacji: 30.09.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 15.11.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja listy kandydatów: 15.11.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 11.12.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja ogłoszenia: 11.12.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 27.09.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja informacji: 27.09.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 29.11.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja listy kandydatów: 29.11.2019 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 27.09.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja informacji: 27.09.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 06.11.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja listy kandydatów: 06.11.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 19.12.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Lucyna Stachowska
Publikacja ogłoszenia: 19.12.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 27.09.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja informacji: 27.09.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 06.11.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja listy kandydatów: 06.11.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 11.12.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja ogłoszenia: 11.12.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 24.09.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja informacji: 24.09.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 15.11.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja listy kandydatów: 15.11.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 16.09.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja informacji: 16.09.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 23.10.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja listy kandydatów: 24.10.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 02.12.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja ogłoszenia: 02.12.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 16.09.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja informacji: 16.09.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 23.10.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja listy kandydatów: 23.10.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 06.12.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Łukasz Grabowski
Publikacja ogłoszenia: 06.12.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 16.09.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja informacji: 16.09.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 23.10.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja listy kandydatów: 23.10.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 26.11.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja ogłoszenia: 26.11.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 16.09.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja informacji: 16.09.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 31.10.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja listy kandydatów: 31.10.2019 r., Maciej Świątek

BIP 1200-OP.110.44.2019 - Referent w Wydziale Świadczeń w Oddziale Regionalnym KRUS w Poznaniu

Informację o naborze wytworzył 16.09.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja informacji: 16.09.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 13.09.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja informacji: 13.09.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 22.10.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja listy kandydatów: 22.10.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 15.11.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja ogłoszenia: 15.11.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 13.09.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja informacji: 13.09.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 11.10.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Lucyna Stachowska
Publikacja listy kandydatów: 11.10.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 02.12.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja ogłoszenia: 02.12.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 13.09.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja informacji: 13.09.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 08.10.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Lucyna Stachowska
Publikacja listy kandydatów: 08.10.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 15.11.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja ogłoszenia: 15.11.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 29.08.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja informacji: 29.08.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 02.10.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja listy kandydatów: 02.10.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 15.11.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja ogłoszenia: 15.11.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 14.08.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Lucyna Stachowska
Publikacja informacji: 14.08.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 23.09.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja listy kandydatów: 23.09.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 16.10.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja ogłoszenia: 16.10.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 14.08.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Lucyna Stachowska
Publikacja informacji: 14.08.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 23.09.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja listy kandydatów: 23.09.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 24.10.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja ogłoszenia: 24.10.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 31.07.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja informacji: 31.07.2019 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 13.09.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja listy kandydatów: 13.09.2019 r., Wojciech Gajewski
Informację o wyniku naboru wytworzył 24.10.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja ogłoszenia: 24.10.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 30.07.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja informacji: 30.07.2019 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 06.09.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja listy kandydatów: 06.09.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 08.10.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Lucyna Stachowska
Publikacja listy kandydatów: 08.10.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 30.07.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja informacji: 30.07.2019 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 06.09.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja listy kandydatów: 06.09.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 08.10.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Lucyna Stachowska
Publikacja listy kandydatów: 08.10.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 30.07.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja informacji: 30.07.2019 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 13.09.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja listy kandydatów: 13.09.2019 r., Wojciech Gajewski
Listę kandydatów wytworzył: 08.10.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Lucyna Stachowska
Publikacja listy kandydatów: 08.10.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 26.07.2019 r. OR w Poznaniu  
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja informacji: 26.07.2019 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 22.08.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja listy kandydatów: 22.08.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 13.08.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż Adam Minkowski
Publikacja ogłoszenia: 13.09.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 25.07.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja informacji: 25.07.2019 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 22.08.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja listy kandydatów: 22.08.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 18.09.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja ogłoszenia: 18.09.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 24.06.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja informacji: 24.06.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 12.07.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Lucyna Stachowska
Publikacja listy kandydatów: 12.07.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 26.08.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja ogłoszenia: 26.08.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 13.06.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Lucyna Stachowska
Publikacja informacji: 13.06.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 12.07.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Lucyna Stachowska
Publikacja listy kandydatów: 12.07.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 13.08.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż Adam Minkowski
Publikacja ogłoszenia: 13.09.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 12.06.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż Adam Minkowski
Publikacja informacji: 12.06.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 03.07.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż Adam Minkowski
Publikacja listy kandydatów: 03.07.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 13.08.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż Adam Minkowski
Publikacja ogłoszenia: 13.09.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 12.06.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż Adam Minkowski
Publikacja informacji: 12.06.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 28.06.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż Adam Minkowski
Publikacja listy kandydatów: 28.06.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 13.08.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż Adam Minkowski
Publikacja ogłoszenia: 13.09.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 15.05.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja informacji: 15.05.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 05.06.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja listy kandydatów: 05.06.2019 r., Wojciech Gajewski
Informację o wyniku naboru wytworzył 04.10.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Adam Minkowski
Publikacja ogłoszenia: 04.10.2019 r., Maciej Świątek