KRUS

Adresy  |  ekrus.gov.pl

OR Rzeszów

1300-OP.BIP.110.1.2020 - Inspektor w Placówce Terenowej KRUS w Jarosławiu

Informację o naborze wytworzył 15.01.2020 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja informacji: 15.01.2020 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 26.11.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Anetta Makarska
Publikacja informacji: 26.11.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 13.12.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Anetta Makarska
Publikacja listy kandydatów: 13.12.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 18.11.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jolanta Sawicka
Publikacja informacji: 18.11.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 06.12.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Anetta Makarska
Publikacja listy kandydatów: 06.12.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 16.01.2020 r. OR w Rzeszowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Bogdan Ryznar
Publikacja ogłoszenia: 16.01.2020 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 31.10.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Anetta Makarska
Publikacja informacji: 31.10.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 18.11.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Jolanta Sawicka
Publikacja listy kandydatów: 18.11.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 02.12.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Anetta Makarska
Publikacja ogłoszenia: 02.12.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 25.10.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jolanta Sawicka
Publikacja informacji: 25.10.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 13.11.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jolanta Sawicka
Publikacja listy kandydatów: 13.11.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 10.12.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Anetta Makarska
Publikacja ogłoszenia: 10.12.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 12.09.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jolanta Sawicka
Publikacja informacji: 12.09.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 27.09.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jolanta Sawicka
Publikacja listy kandydatów: 27.09.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 15.10.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Jolanta Sawicka
Publikacja ogłoszenia: 15.10.2019 r., Maciej Świątek
Informację o ponownym wyniku naboru wytworzył 05.11.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Jolanta Sawicka
Publikacja ogłoszenia: 05.11.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 31.07.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. ds. ubezpieczeń, mgr Anetta Makarska
Publikacja informacji: 31.07.2019 r., Adriana Minorowska
Listę kandydatów wytworzył: 23.08.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jolanta Sawicka
Publikacja listy kandydatów: 23.08.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 17.09.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Jolanta Sawicka
Publikacja ogłoszenia: 17.09.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 31.07.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. ds. ubezpieczeń, mgr Anetta Makarska
Publikacja informacji: 31.07.2019 r., Adriana Minorowska
Listę kandydatów wytworzył: 23.08.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jolanta Sawicka
Publikacja listy kandydatów: 23.08.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 09.10.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Jolanta Sawicka
Publikacja ogłoszenia: 09.10.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 29.07.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jolanta Sawicka
Publikacja informacji: 30.07.2019 r., Adriana Minorowska
Listę kandydatów wytworzył: 20.08.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jolanta Sawicka
Publikacja listy kandydatów: 20.08.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 11.09.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Jolanta Sawicka
Publikacja ogłoszenia: 11.09.2019 r., Wojciech Gajewski

Informację o naborze wytworzył 22.07.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jolanta Sawicka
Publikacja informacji: 22.07.2019 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 20.08.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jolanta Sawicka
Publikacja listy kandydatów: 20.08.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 05.09.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Jolanta Sawicka
Publikacja ogłoszenia: 05.09.2019 r., Maciej Świątek