KRUS

Adresy  |  ekrus.gov.pl

OR Rzeszów

Informację o naborze wytworzył 31.07.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. ds. ubezpieczeń, mgr Anetta Makarska
Publikacja informacji: 31.07.2019 r., Adriana Minorowska
Listę kandydatów wytworzył: 23.08.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jolanta Sawicka
Publikacja listy kandydatów: 23.08.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 31.07.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. ds. ubezpieczeń, mgr Anetta Makarska
Publikacja informacji: 31.07.2019 r., Adriana Minorowska
Listę kandydatów wytworzył: 23.08.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jolanta Sawicka
Publikacja listy kandydatów: 23.08.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 29.07.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jolanta Sawicka
Publikacja informacji: 30.07.2019 r., Adriana Minorowska
Listę kandydatów wytworzył: 20.08.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jolanta Sawicka
Publikacja listy kandydatów: 20.08.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 22.07.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jolanta Sawicka
Publikacja informacji: 22.07.2019 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 20.08.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jolanta Sawicka
Publikacja listy kandydatów: 20.08.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 21.06.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jolanta Sawicka
Publikacja informacji: 21.06.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 11.07.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jolanta Sawicka
Publikacja listy kandydatów: 11.07.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 05.08.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Jolanta Sawicka
Publikacja ogłoszenia: 05.08.2019 r., Adriana Minorowska

Informację o naborze wytworzył 12.06.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jolanta Sawicka
Publikacja informacji: 12.06.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 04.07.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jolanta Sawicka
Publikacja listy kandydatów: 04.07.2019 r., Wojciech Gajewski
Informację o wyniku naboru wytworzył 15.07.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Jolanta Sawicka
Publikacja ogłoszenia: 15.07.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 12.06.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jolanta Sawicka
Publikacja informacji: 12.06.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 04.07.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jolanta Sawicka
Publikacja listy kandydatów: 04.07.2019 r., Wojciech Gajewski
Informację o wyniku naboru wytworzył 05.08.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Jolanta Sawicka
Publikacja ogłoszenia: 05.08.2019 r., Adriana Minorowska

Informację o naborze wytworzył 12.06.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jolanta Sawicka
Publikacja informacji: 12.06.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 02.07.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jolanta Sawicka
Publikacja listy kandydatów: 02.07.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 15.07.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Jolanta Sawicka
Publikacja ogłoszenia: 15.07.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 28.03.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jolanta Sawicka
Publikacja informacji: 28.03.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 16.04.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jolanta Sawicka
Publikacja listy kandydatów: 16.04.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 06.06.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Anetta Makarska
Publikacja ogłoszenia: 06.06.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 27.03.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jolanta Sawicka
Publikacja informacji: 27.03.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 12.04.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jolanta Sawicka
Publikacja listy kandydatów: 12.04.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 15.05.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Jolanta Sawicka
Publikacja ogłoszenia: 15.05.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 13.03.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jolanta Sawicka
Publikacja informacji: 13.03.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 29.03.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jolanta Sawicka
Publikacja listy kandydatów: 29.03.2019 r., Wojciech Gajewski
Informację o wyniku naboru wytworzył 15.05.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Jolanta Sawicka
Publikacja ogłoszenia: 15.05.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 13.02.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jolanta Sawicka
Publikacja informacji: 13.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 06.03.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jolanta Sawicka
Publikacja listy kandydatów: 06.03.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 19.03.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, Anetta Makarska
Publikacja ogłoszenia: 19.03.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 13.02.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jolanta Sawicka
Publikacja informacji: 13.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 06.03.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jolanta Sawicka
Publikacja listy kandydatów: 06.03.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 15.05.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Jolanta Sawicka
Publikacja ogłoszenia: 15.05.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 30.01.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jolanta Sawicka
Publikacja informacji: 30.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 22.02.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jolanta Sawicka
Publikacja listy kandydatów: 22.02.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 11.03.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Jolanta Sawicka
Publikacja ogłoszenia: 11.03.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 08.01.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jolanta Sawicka
Publikacja informacji: 08.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 28.01.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jolanta Sawicka
Publikacja listy kandydatów: 28.01.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 01.03.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Anetta Makarska
Publikacja ogłoszenia: 01.03.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 08.01.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Jolanta Sawicka
Publikacja informacji: 08.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 28.01.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jolanta Sawicka
Publikacja listy kandydatów: 28.01.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 01.03.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Anetta Makarska
Publikacja ogłoszenia: 01.03.2019 r., Maciej Świątek