KRUS

Adresy  |  ekrus.gov.pl

OR Warszawa

BIP 1400-OP.110.51.2019 - Inspektor ubezpieczeń w Referacie Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Grójcu

Informację o naborze wytworzył 19.08.2019 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 19.08.2019 r., Maciej Świątek

BIP 1400-OP.110.45.2019 - Młodszy specjalista w Wydziale Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Radomiu

Informację o naborze wytworzył 19.08.2019 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 19.08.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 30.07.2019 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala  
Publikacja informacji: 30.07.2019 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 19.08.2019 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 19.08.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 18.07.2019 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Michał Jaworski
Publikacja informacji: 18.07.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 05.08.2019 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 05.08.2019 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 18.07.2019 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Michał Jaworski
Publikacja informacji: 18.07.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 05.08.2019 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 05.08.2019 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 18.07.2019 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Michał Jaworski
Publikacja informacji: 18.07.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 08.08.2019 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 08.08.2019 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 18.07.2019 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Michał Jaworski
Publikacja informacji: 18.07.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 08.08.2019 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 08.08.2019 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 24.06.2019 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 24.06.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 10.07.2019 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 10.07.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 06.08.2019 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 06.08.2019 r., Adriana Minorowska

Informację o naborze wytworzył 24.06.2019 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 24.06.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 11.07.2019 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 11.07.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 22.08.2019 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 22.08.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 24.06.2019 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 24.06.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 11.07.2019 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 11.07.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 24.06.2019 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 24.06.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 11.07.2019 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 11.07.2019 r., Maciej Świątek

BIP 1400-OP.110.34.2019 - Referenta w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Płońsku
BIP 1400-OP.110.34.2019 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze wytworzył 24.06.2019 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 24.06.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 22.07.2019 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. Oddziału, mgr Michał Jaworski
Publikacja listy kandydatów: 22.07.2019 r., Adriana Minorowska

Informację o naborze wytworzył 18.06.2019 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 18.06.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 04.07.2019 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 04.07.2019 r., Wojciech Gajewski
Informację o wyniku naboru wytworzył 08.08.2019 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 08.08.2019 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 18.06.2019 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 18.06.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 04.07.2019 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 04.07.2019 r., Wojciech Gajewski
Informację o wyniku naboru wytworzył 08.08.2019 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 08.08.2019 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 13.06.2019 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 13.06.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 01.07.2019 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 01.07.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 25.07.2019 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. Oddziału, mgr Michał Jaworski
Publikacja ogłoszenia: 25.07.2019 r., Dorota Grabowska

BIP 1400-OP.110.37.2019 - Inspektor w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Świadczeń w Placówce Terenowej KRUS w Lipsku (umowa na zastępstwo)

Informację o naborze wytworzył 13.06.2019 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 13.06.2019 r., Maciej Świątek
Korektę ogłoszenia o naborze wytworzył 13.06.2019 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 14.06.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 01.07.2019 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 01.07.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 10.07.2019 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 10.07.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 13.06.2019 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 13.06.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 01.07.2019 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 01.07.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 25.07.2019 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. Oddziału, mgr Michał Jaworski
Publikacja ogłoszenia: 01.08.2019 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 13.06.2019 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 13.06.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 01.07.2019 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 01.07.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 18.07.2019 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Michał Jaworski
Publikacja ogłoszenia: 18.07.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 13.06.2019 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 13.06.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 01.07.2019 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 01.07.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 08.08.2019 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 08.08.2019 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 13.06.2019 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 13.06.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 01.07.2019 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 01.07.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 10.07.2019 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 10.07.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 05.04.2019 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 05.04.2019 r., Wojciech Gajewski
Listę kandydatów wytworzył: 26.04.2019 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 26.04.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 31.05.2019 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 31.05.2019 r., Wojciech Gajewski

Informację o naborze wytworzył 27.03.2019 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 27.03.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 15.04.2019 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 15.04.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 20.05.2019 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 20.05.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 27.03.2019 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 27.03.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 15.04.2019 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 15.04.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 27.05.2019 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 27.05.2019 r., Wojciech Gajewski

Informację o naborze wytworzył 27.03.2019 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 27.03.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 15.04.2019 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 15.04.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 06.05.2019 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 07.05.2019 r., Wojciech Gajewski

Informację o naborze wytworzył 27.03.2019 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 27.03.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 15.04.2019 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 15.04.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 29.05.2019 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 29.05.2019 r., Wojciech Gajewski

Informację o naborze wytworzył 21.03.2019 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 21.03.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 09.04.2019 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 09.04.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 13.05.2019 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 13.05.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 27.03.2019 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 27.03.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 17.04.2019 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 17.04.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 31.05.2019 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 31.05.2019 r., Wojciech Gajewski

Informację o naborze wytworzył 27.03.2019 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 27.03.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 17.04.2019 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 17.04.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 31.05.2019 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 31.05.2019 r., Wojciech Gajewski

Informację o naborze wytworzył 27.03.2019 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 27.03.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 15.04.2019 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 15.04.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 13.05.2019 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 13.05.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 27.03.2019 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 27.03.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 15.04.2019 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 15.04.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 06.05.2019 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 07.05.2019 r., Wojciech Gajewski

Informację o naborze wytworzył 27.03.2019 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 27.03.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 15.04.2019 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 15.04.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 06.05.2019 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 07.05.2019 r., Wojciech Gajewski

Informację o naborze wytworzył 27.03.2019 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 27.03.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 17.04.2019 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 17.04.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 28.05.2019 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 28.05.2019 r., Wojciech Gajewski

BIP 1400-OP.110.19.2019 - Samodzielny inspektor w Wydziale Administracyjno - Gospodarczym w Oddziale Regionalny KRUS w Warszawie
BIP 1400-OP.110.19.2019 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 28.02.2019 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 28.02.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 19.03.2019 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 19.03.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 28.02.2019 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 28.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył 19.03.2019 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 19.03.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 09.04.2019 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 09.04.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 28.02.2019 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 28.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył 19.03.2019 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 19.03.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 26.04.2019 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 26.04.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 28.02.2019 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 28.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył 19.03.2019 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 19.03.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 09.05.2019 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 09.05.2019 r., Wojciech Gajewski

BIP 1400-OP.110.15.2019 - Młodszy specjalista w Wieloosobowym Stanowisku ds. Świadczeń w Placówce Terenowej KRUS w Zwoleniu
BIP 1400-OP.110.15.2019 - kandydaci spełniający wymagania formalne

BIP 1400-OP.110.15.2019 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 28.02.2019 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 28.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 14.03.2019 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 14.03.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 02.04.2019 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 02.04.2019 r., Maciej Świątek

BIP 1400-OP.110.14.2019 - Inspektor ubezpieczeń w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Ubezpieczeń, w Placówce Terenowej KRUS w Przysusze (umowa na zastępstwo)
BIP 1400-OP.110.14.2019 - kandydaci spełniający wymagania formalne

BIP 1400-OP.110.14.2019 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 28.02.2019 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 28.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 14.03.2019 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 14.03.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 02.04.2019 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 02.04.2019 r., Maciej Świątek

BIP 1400-OP.110.13.2019 - Inspektor w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego w Placówce Terenowej KRUS w Przysusze
BIP 1400-OP.110.13.2019 - kandydaci spełniający wymagania formalne

BIP 1400-OP.110.13.2019 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 28.02.2019 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 28.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 14.03.2019 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 14.03.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 02.04.2019 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 02.04.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 28.02.2019 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 28.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 20.03.2019 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 20.03.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 15.04.2019 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 15.04.2019 r., Maciej Świątek

BIP 1400-OP.110.11.2019 - Młodszy specjalista w Wydziale Świadczeń w Placówce Terenowej KRUS w Radomiu
BIP 1400-OP.110.11.2019 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 1400-OP.110.11.2019 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 20.02.2019 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 20.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 07.03.2019 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 07.03.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 22.03.2019 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 22.03.2019 r., Maciej Świątek

BIP 1400-OP.110.10.2019 - Inspektor w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Sierpcu
BIP 1400-OP.110.10.2019 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 1400-OP.110.10.2019 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 20.02.2019 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 20.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 11.03.2019 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 11.03.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 28.03.2019 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 28.03.2019 r., Maciej Świątek

BIP 1400-OP.110.9.2019 - Starszy referent ubezpieczeń w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Błoniu
BIP 1400-OP.110.9.2019 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 1400-OP.110.9.2019 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 20.02.2019 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 20.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 08.03.2019 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 08.03.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 01.04.2019 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 01.04.2019 r., Maciej Świątek

BIP 1400-OP.110.8.2019 - Inspektor w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Wołominie (umowa na zastępstwo)
BIP 1400-OP.110.8.2019 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 1400-OP.110.8.2019 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 13.02.2019 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 13.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 28.02.2019 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 28.02.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 18.03.2019 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 18.03.2019 r., Maciej Świątek

BIP 1400-OP.110.7.2019 - Inspektor w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego w Placówce Terenowej KRUS w Garwolinie
BIP 1400-OP.110.7.2019 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 1400-OP.110.7.2019 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 13.02.2019 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 13.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 28.02.2019 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 28.02.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 13.03.2019 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 13.03.2019 r., Maciej Świątek

BIP 1400-OP.110.6.2019 - Inspektor w Referacie Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Grójcu (umowa na zastępstwo)
BIP 1400-OP.110.6.2019 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 1400-OP.110.6.2019 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 13.02.2019 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 13.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 28.02.2019 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 28.02.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 19.03.2019 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 19.03.2019 r., Maciej Świątek

BIP 1400-OP.110.5.2019 - Inspektora ubezpieczeń w Wydziale Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Ciechanowie
BIP 1400-OP.110.5.2019 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 1400-OP.110.5.2019 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 13.02.2019 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 13.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 28.02.2019 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 28.02.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 26.03.2019 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 26.03.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 13.02.2019 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 13.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 28.02.2019 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 28.02.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 31.05.2019 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 31.05.2019 r., Maciej Świątek

BIP 1400-OP.110.3.2019 - Inspektor w Samodzielnym Referacie Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego w Placówce Terenowej KRUS w Ciechanowie
BIP 1400-OP.110.3.2019 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 1400-OP.110.3.2019 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 13.02.2019 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 13.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 28.02.2019 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 28.02.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 26.03.2019 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 26.03.2019 r., Maciej Świątek

BIP 1400-OP.110.2.2019 - Młodszego specjalisty w Wydziale Świadczeń w Placówce Terenowej KRUS w Radomiu (umowa na zastępstwo)
BIP 1400-OP.110.2.2019 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 1400-OP.110.2.2019 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 13.02.2019 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 13.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 28.02.2019 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 28.02.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 13.03.2019 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 14.03.2019 r., Maciej Świątek

BIP 1400-OP.110.1.2019 - Inspektor ubezpieczeń w Wydziale Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Ostrołęce
BIP 1400-OP.110.1.2019 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 1400-OP.110.1.2019 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 13.02.2019 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 13.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 28.02.2019 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 28.02.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 25.03.2019 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 25.03.2019 r., Maciej Świątek