KRUS

Adresy  |  ekrus.gov.pl

OR Wrocław

Informację o naborze wytworzył 31.07.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Ewa Pawelec
Publikacja informacji: 31.07.2019 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 20.08.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja listy kandydatów: 20.08.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 31.07.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Ewa Pawelec
Publikacja informacji: 31.07.2019 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 20.08.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja listy kandydatów: 20.08.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 23.07.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Ewa Pawelec
Publikacja informacji: 23.07.2019 r., Adriana Minorowska
Listę kandydatów wytworzył: 08.08.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja listy kandydatów: 08.08.2019 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 15.07.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Ewa Pawelec
Publikacja informacji: 15.07.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 20.08.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja listy kandydatów: 20.08.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 11.07.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Konrad Sańczuk
Publikacja informacji: 11.07.2019 r., Wojciech Gajewski
Listę kandydatów wytworzył: 30.07.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja listy kandydatów: 30.07.2019 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył: 09.08.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja wyniku naboru: 09.08.2019 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 13.06.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Konrad Sańczuk
Publikacja informacji: 14.06.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 02.07.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja listy kandydatów: 02.07.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył: 24.07.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja wyniku naboru: 24.07.2019 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 13.06.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Konrad Sańczuk
Publikacja informacji: 13.06.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 02.07.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja listy kandydatów: 02.07.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 11.07.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja ogłoszenia: 11.07.2019 r., Wojciech Gajewski

Informację o naborze wytworzył 13.06.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Konrad Sańczuk
Publikacja informacji: 13.06.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył: 03.07.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja wyniku naboru: 03.07.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 13.06.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Konrad Sańczuk
Publikacja informacji: 13.06.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 01.07.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja listy kandydatów: 01.07.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 22.07.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja ogłoszenia: 22.07.2019 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 18.04.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Ewa Pawelec
Publikacja informacji: 18.04.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 10.05.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja listy kandydatów: 10.05.2019 r., Wojciech Gajewski
Informację o wyniku naboru wytworzył 03.06.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, Paulina Zdobylak
Publikacja ogłoszenia: 03.06.2019 r., Wojciech Gajewski

Informację o naborze wytworzył 27.03.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Ewa Pawelec
Publikacja informacji: 28.03.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 12.04.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja listy kandydatów: 12.04.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 07.05.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja ogłoszenia: 07.05.2019 r., Wojciech Gajewski

Informację o naborze wytworzył 27.03.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Ewa Pawelec
Publikacja informacji: 27.03.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 12.04.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja listy kandydatów: 12.04.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 17.04.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, Paulina Zdobylak
Publikacja ogłoszenia: 06.05.2019 r., Adriana Minorowska

Informację o naborze wytworzył 27.03.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Ewa Pawelec
Publikacja informacji: 27.03.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 12.04.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja listy kandydatów: 12.04.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 07.05.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja ogłoszenia: 07.05.2019 r., Wojciech Gajewski

Informację o naborze wytworzył 13.03.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Ewa Pawelec
Publikacja informacji: 13.03.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 29.03.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. Oddziału, Paulina Zdobylak
Publikacja listy kandydatów: 01.04.2019 r., Wojciech Gajewski
Informację o wyniku naboru wytworzył 05.04.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja ogłoszenia: 05.04.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 13.03.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Ewa Pawelec
Publikacja informacji: 13.03.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 29.03.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. Oddziału, Paulina Zdobylak
Publikacja listy kandydatów: 01.04.2019 r., Wojciech Gajewski
Informację o wyniku naboru wytworzył 15.04.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja ogłoszenia: 15.04.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 13.03.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Ewa Pawelec
Publikacja informacji: 13.03.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 29.03.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. Oddziału, Paulina Zdobylak
Publikacja listy kandydatów: 01.04.2019 r., Wojciech Gajewski
Informację o wyniku naboru wytworzył 15.04.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja ogłoszenia: 15.04.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 28.02.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Ewa Pawelec
Publikacja informacji: 28.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 15.03.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja listy kandydatów: 15.03.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 04.04.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, Paulina Zdobylak
Publikacja ogłoszenia: 04.04.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 20.02.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Ewa Pawelec
Publikacja informacji: 20.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 08.03.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja listy kandydatów: 08.03.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 05.04.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja ogłoszenia: 05.04.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 18.02.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Ewa Pawelec
Publikacja informacji: 18.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 12.03.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja listy kandydatów: 12.03.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 21.03.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja ogłoszenia: 21.03.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 18.02.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Ewa Pawelec
Publikacja informacji: 18.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 05.03.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja listy kandydatów: 05.03.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 21.03.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja ogłoszenia: 21.03.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 18.02.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Ewa Pawelec
Publikacja informacji: 18.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 07.03.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja listy kandydatów: 07.03.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 12.03.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja ogłoszenia: 12.03.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 30.01.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Paulina Zdobylak
Publikacja informacji: 31.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 15.02.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja listy kandydatów: 15.02.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 25.02.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja ogłoszenia: 25.02.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 30.01.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Paulina Zdobylak
Publikacja informacji: 30.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 18.02.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja listy kandydatów: 18.02.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 13.03.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja ogłoszenia: 13.03.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 29.01.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Ewa Pawelec
Publikacja informacji: 29.01.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 12.02.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja ogłoszenia: 12.02.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 15.01.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Ewa Pawelec
Publikacja informacji: 15.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 31.01.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR Ewa Pawelec
Publikacja listy kandydatów: 31.01.2019 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 04.03.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja ogłoszenia: 04.03.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 09.01.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Ewa Pawelec
Publikacja informacji: 09.01.2019 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 29.01.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja listy kandydatów: 29.01.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 13.02.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja ogłoszenia: 13.02.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 08.01.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Ewa Pawelec
Publikacja informacji: 08.01.2019 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 28.01.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR Ewa Pawelec
Publikacja listy kandydatów: 28.01.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 13.02.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja ogłoszenia: 13.02.2019 r., Maciej Świątek

BIP 1500-OP.110.44.2018 - Inspektor w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Środzie Śląskiej
BIP 1500-OP.110.44.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 1500-OP.110.44.2018 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 08.01.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Ewa Pawelec
Publikacja informacji: 08.01.2019 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 24.01.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja listy kandydatów: 24.01.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 13.02.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja ogłoszenia: 13.02.2019 r., Maciej Świątek

BIP 1500-OP.110.43.2018 - Inspektor w Samodzielnym Referacie Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego w Oddziale Regionalnym KRUS we Wrocławiu (umowa na zastępstwo)
BIP 1500-OP.110.43.2018 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 08.01.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Ewa Pawelec
Publikacja informacji: 08.01.2019 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 28.01.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja ogłoszenia: 28.01.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 08.01.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Ewa Pawelec
Publikacja informacji: 08.01.2019 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 28.01.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR Ewa Pawelec
Publikacja listy kandydatów: 28.01.2019 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 04.03.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja ogłoszenia: 04.03.2019 r., Maciej Świątek