KRUS

Adresy  |  ekrus.gov.pl

Wyrób zwiększający bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym

Od 1996 roku Prezes KRUS przyznaje wyróżnienie pn. Wyrób zwiększający bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym maszynom, urządzeniom, a także środkom ochrony pracy wybranym spośród prezentowanych na Międzynarodowych Targach Rolno - Przemysłowych POLAGRA i Międzynarodowych Targach Środków Ochrony Pracy, Ratownictwa i Rehabilitacji SAWO. Od 2001 roku wyróżnienie to przyznawane jest również podczas Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach.

Dla zwiększenia atrakcyjności wyróżnień Targowych od 2000 roku wręczana jest statuetka "DOBROSŁAW" symbolizująca ochronę zdrowia i życia rolników.  


Zobacz także:

Zestawienie wyrobów zwiększających bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym