KRUS

Adresy  |  ekrus.gov.pl

 

Bezpieczniewo czyli jak uniknąć wypadkówImmortals czyli jak żyć na wsi bezpiecznie i z pasją

 

Chroń dziecko w gospodarstwie rolnym wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych

 

 

Materiały popularyzujące akcję Upadek to nie przypadek

 

Bezpieczne pozyskiwanie drewna na potrzeby gospodarstwa rolnego

Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich

Bezpieczna praca na wysokości, w wykopach i zbiornikach w gospodarstwie rolnym

Borelioza i kleszczowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Bezpieczna obsługa maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2014 r.

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2013 r.

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2012 r. cz. 1

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2012 r. cz. 2

Initiates file downloadWyroby zwiększające bezpieczeństwo pracy

Wyroby oznaczone Znakiem Bezpieczeństwa KRUS

Chorób odzwierzęcych można się ustrzec

Ochrona zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym

Bezpieczna praca z chemicznymi środkami ochrony roślin

Pył występujący w rolnictwie jest niebezpieczny

Bezpieczna obsługa maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym

Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich

Bezpieczna praca na wysokości, w wykopach i zbiornikach w gospodarstwie rolnym

 

Uprzejmie informujemy, że ulotki, broszury i inne materiały dydaktyczne wydawane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dotyczące ochrony życia i zdrowia w rolnictwie oraz przestrzegania zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych, są udostępniane zainteresowanym nieodpłatnie w jednostkach organizacyjnych KRUS (oddziałach regionalnych, placówkach terenowych, centrach i ośrodkach rehabilitacji rolników).