KRUS

Adresy  |  ekrus.gov.pl

Dane adresowe Centrali

CENTRALA
00-608 Warszawa, al. Niepodległości 190
 tel. 22 592 65 90, fax 22 592 66 50
 NIP 526-00-13-054  REGON 012513262
 godziny pracy Centrali: od poniedziałku do piątku, godz. od 08:00 do 16:00

Prezes KRUS
dr Aleksandra Hadzik

Sekretariat Prezesa - tel. (22) 592 64 58, fax (22) 592 66 50
e-mail: sekretariat.prezesa@krus.gov.pl 

Zastępca Prezesa KRUS
Artur Warzocha

tel. 22 592 64 00
e-mail: sekretariat.zastepcy.prezesa1@krus.gov.pl 

Zastępca Prezesa KRUS
Krzysztof Maciej Retyk

tel. 22 592 64 04; fax 22 592 66 66
e-mail: sekretariat.zastepcy.prezesa2@krus.gov.pl  


Biuro Orzecznictwa Lekarskiego
Naczelny Lekarz Kasy
Leszek Majchrowski
tel. 22 592 66 09
e-mail: orzecznictwo@krus.gov.pl 

Biuro Finansowe
Główny Księgowy Kasy
Agnieszka Myśliwiec
tel. 22 592 64 16, fax 22 592 64 09
e-mail: bf@krus.gov.pl  

Biuro Organizacyjno-Prawne
Dyrektor Biura: Michał Grochowski
tel. 22 592 64 07, fax 22 592 66 59
e-mail: bop@krus.gov.pl

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Dyrektor Biura: mgr Grażyna Szymańska
tel. 22 592 64 06;
e-mail: zzl@krus.gov.pl 

Biuro Zamówień Publicznych
Dyrektor Biura: Marta Pietrzak
tel. 22 592 64 20; fax 22 592 66 63
e-mail: bzp@krus.gov.pl

Biuro Ubezpieczeń
Dyrektor Biura: Izabela Piwowarska
tel. 22 592 64 11; fax 22 592 66 58
e-mail: bu@krus.gov.pl

Biuro Świadczeń
Dyrektor Biura: Alicja Lejk-Kępka
tel. 22 592 64 12; fax 22 592 66 53
e-mail: bs@krus.gov.pl

Biuro Prewencji 
Dyrektor Biura: Cezary Nobis
tel. 22 592 64 10
e-mail: bp@krus.gov.pl 

Biuro Rehabilitacji
Dyrektor Biura: Izabela Czartoryska-Plutecka
tel. 22 592 66 35
e-mail: br@krus.gov.pl  

Biuro Administracji i Inwestycji
Dyrektor Biura: Kazimierz Sionek
tel. 22 592 64 18; fax 22 592 66 61
e-mail: bai@krus.gov.pl

Biuro Informatyki i Telekomunikacji
Dyrektor Biura: Krzysztof Płócienniczak
tel. 22 592 64 17; fax 22 592 66 79
e-mail: sekretariat.it@krus.gov.pl

Biuro Komunikacji i Współpracy Międzynarodowej
Dyrektor Biura: Magdalena Wachnicka-Witzke
tel. 22 592 64 05
e-mail: kwm@krus.gov.pl 
kontakt dla mediów: media@krus.gov.pl 

Biuro Kontroli
Dyrektor Biura: Antoni Safiejko
tel. 22 592 64 08; fax 22 592 66 74
e-mail: kontrola@krus.gov.pl

Biuro Audytu Wewnętrznego
Dyrektor Biura: Jolanta Sierakowska
tel. 22 592 64 87
e-mail: audyt@krus.gov.pl 

Biuro Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Informacji
Dyrektor Biura: Jacek Dobrosielski
tel. 22 592 64 43

Zespół Obsługi Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników
Pełnomocnik Prezesa Kierujący Zespołem Obsługi Rady Rolników
Małgorzata Michalska
tel. 22 592 64 59; 22 592 64 13
e-mail: radarolnikow@krus.gov.pl