KRUS

Adresy  |  ekrus.gov.pl

Rada Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Organizacja, tryb działania, skład Rady

Organizacja i tryb działania Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników

Rada Ubezpieczenia Społecznego Rolników (skrót. RR) funkcjonuje na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2019 r. poz. 299). Radę powołuje w składzie 25. osób, na 3-letnią kadencję, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  W związku z udziałem w pracach Rady jej członkom przysługuje ryczałtowe wynagrodzenie, określone Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 października 2006 r., w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz regulaminu i zasad wynagradzania jej członków (Dz.U. z 2006 r. Nr 189 poz. 1394 oraz,Dz.U. z 2007 r. Nr 128 poz. 901).

Komunikat nr 1 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia terminu zgłaszania kandydatów do wyborów uzupełniających na członka Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników

Komunikat nr 1 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 12 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia terminu zgłaszania kandydatów na członków Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników

W dniu 31 grudnia 2016 r. upłynęła IX kadencja Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 2016 r., poz. 277, 2043)  powołał Radę Ubezpieczenia Społecznego Rolników X kadencji (na lata 2017-2019). Skład Rady Rolników X kadencji w linku poniżej.

Komunikat nr 4 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 4 lipca 2017 r.

Skład Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników X kadencji na lata 2017-2019

Posiedzenia Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników w 2019 r.

Posiedzenia Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników w 2017 i 2018 r.


Informacja Prezesa KRUS z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia terminu zgłaszania kandydatów do wyborów uzupełniających na członków Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników

Komunikat Nr 1 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 17 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia terminu zgłaszania kandydatów na członków Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników

Skład Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników IX kadencji

Archiwum prac Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników IX kadencji


zobacz archiwum Rady Rolników :

Organizacja, tryb działania i archiwum Rady Rolników od IV do VIII kadencji